Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν τσ̌ιζίν κι έναν καϊτέ

Λόγια από καρδίαςΛόγια από καρδίας

Στιχουργοί: Αντώνης Πηλαλίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Πηλαλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης


Ζωγράφ’ που εζωγράφεσαν
σ’ έναν κοντύλ’ μουράτι͜α
Τεΐ εθάρρ’ναν θ’ εβζήναν
τα τέρτι͜α ας σ’ ομμάτι͜α μ’

Εκάτσαν κα’ κι ολόερα
λογ̆ιών - λογ̆ιών κοντύλι͜α
Κι ο εις τον άλλον ’κ’ εδίν’ναν
έναν λόγον σα χ̌είλι͜α

Εβράδυνεν κι αγράνεμον
σ’ έναν τσ̌ιζίν εφάνθεν
Κι απέσ’ σο μαυρομέλανον
έναν ομούτ’ εχάθεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγράνεμονάγριος άνεμος
απέσ’μέσα
εβράδυνενβράδιασε
εδίν’νανέδιναν
εθάρρ’νανθαρρούσαν, νόμιζαν
εκάτσανκάθισαν
εφάνθενφάνηκε, εμφανίστηκε
εχάθενχάθηκε
ζωγράφ’(οι) ζωγράφοι
’κ’δενουκί<οὐχί
κα’κάτω
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
ολόεραολόγυρα
ομμάτι͜αμάτια
ομούτ’ελπίδαumut
τεΐτάχα, δήθεν, υποτίθεταιdeyü (οθωμ.περ.)
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τσ̌ιζίνγραμμή, αράδαçizgi

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr