Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πουλόπο μ’, τίναν καλατσ̌εύ’ς;

Λόγια από καρδίαςΛόγια από καρδίας

Στιχουργοί: Αντώνης Πηλαλίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Πηλαλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης


Έγκα σε άνθι͜α ας σον παρχάρ’,
έγκες με το καρδόπο σ’
Κι ατώρα ’δέν ’κι καλατσ̌εύ’ς,
πώς ταγιανίζ’ το ψ̌όπο σ’;

Άμον ντ’ εφάνθεν το ποράν’
’σ ση σεβντά σ’ ’κ’ εκανέθα
Απάν’ ι-μ’ δείσα ετσ̌όκεψεν
και μαναχόν ευρέθα

Ας σην εγάπη σ’ καίουμαι
κι ας σον ήλιον παγώνω
Κι όθεν το δακρόπο μ’ μερών’
την γην τέρτι͜α γομώνω

Πουλόπο μ’, τίναν καλατσ̌εύ’ς
και τίναν δί’ς εγκάλι͜α;
Και τίναν δί’ς ατον χαπέρ’
να χ̌αίρεται τα κάλλι͜α σ’;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άνθι͜αάνθη
απάν’πάνω
ατώρατώρα
γομώνωγεμίζω
δείσαομίχληδεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
’δέντίποτα
δί’ςδίνεις
έγκαέφερα
εγκάλι͜ααγκαλιά
έγκεςέφερες
εκανέθαήμουν αρκετός
ετσ̌όκεψενκατέπεσε, επικάθησε, έκλινε υπό το βάροςçökmek
ευρέθαβρέθηκα
εφάνθενφάνηκε, εμφανίστηκε
’κ’δενουκί<οὐχί
καίουμαικαίγομαι
καλατσ̌εύ’ςμιλάς, συνομιλείς, συζητάςkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κάλλι͜ακάλλη
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μερών’μερώνει, ξημερώνει
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
ποράν’μπόρα, καταιγίδαboran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
πουλόποπουλάκι
’ς(ας) από
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
ταγιανίζ’αντέχω/ειdayanmak
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τίνανποιον/α
χαπέρ’είδηση, νέοhaber/ḫaber
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr