Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κόρ’, θα παίρω σε

Λόγια από καρδίαςΛόγια από καρδίας

Στιχουργοί: Αντώνης Πηλαλίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης, Σάκης Σωτηριάδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Πηλαλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης


Σον παρχάρ’ μίαν πάω,
ήντι͜αν θέλτς να ευτάω
Κομμενόχρονον!
Σο τσ̌ατάλ’ ντο ευρέθα
μαναχόν ’κ’ εκανέθα
Αναμένω σε!

Σωρεύω λεφτοκάρυ͜α
σ’ έρημα τα παρχάρι͜α
Κομμενόχρονον!
Να φάζω σε, σ̌εκέρι μ’,
εσύ είσαι το ταίρι μ’
Ποδεδίζω σε!

Σου παρχάρ’ την εβόραν
’κι θ’ ελέπ’ μας η χώρα
Κομμενόχρονον!
Δείξον με τ’ ερημίας
κι ας κείμαι σα ψ̌ήα σ’
Ανταμώνομε!

Έλα, μικρόν, τσ̌εχέλκον
σο γιάνι σ’ για να στέκω
Κομμενόχρονον!
Μαναχόν σην εγκάλι͜α σ’
θα χ̌αίρουμαι τα κάλλι͜α σ’
Κόρ’, θα παίρω σε!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανταμώνομεανταμώνουμε
γιάνιπλάι, πλευρόyan
δείξονδείξε (προστ.)
εβόρανσκιά
εγκάλι͜ααγκαλιά
εκανέθαήμουν αρκετός
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ερημίαςερημιές
ευρέθαβρέθηκα
ευτάωκάνω, φτιάχνετεεὐθειάζω
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
θέλτςθέλεις
’κ’δενουκί<οὐχί
κάλλι͜ακάλλη
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
’κιδενουκί<οὐχί
κομμενόχρονοναυτό που είθε να του κοπούν τα χρόνια
λεφτοκάρυ͜αλεπτοκάρυα, φουντουκιές, φουντούκιαλεπτο- + κάρυον
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μίανμια φορά
παίρωπαίρνω
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
σ̌εκέριζάχαρη, γλυκό/άşeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
σωρεύωμαζεύω, συγκεντρώνωσωρεύω
τσ̌ατάλ’διχάλα, διχαλωτό, διακλάδωσηçatal
τσ̌εχέλκονάπειρο, ανώριμο, άβγαλτοcehil/cehl
φάζωταΐζω
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr