Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ας σην πατρίδαν έρθαμε

Αυδές ΠόντουΑυδές Πόντου

Στιχουργοί: Χαράλαμπος Κυριαζίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ηλίας Υφαντίδης, Λάζος Τερζάς, Παντελής Νικολαΐδης, Χορωδία


Ας σην πατρίδαν έρθαμε
μ’ έναν ποχτσ̌άν σα χ̌έρι͜α
Εχτάλευαμε το τσ̌αΐρ’,
εχόρευαμε Σέρα

Παρχάρ’ αέρα εφύσεσεν
ση Σουμελάς τα κάσ̌ι͜α
Η Παναΐα εδάκρεσεν
κι εσείανε τα ραχ̌ι͜ά

Σην πατρίδαν εφέκαμε
οσπίτι͜α και μουράτι͜α
Εκκλησίας, μαναστήρι͜α,
κρύα πεγαδομμάτι͜α
Κρούγ’νε σο νου μ’ και θλίφκουμαι
δακροφορτούν’ τ’ ομμάτι͜α μ’

Κουίζ’, κλαίει, μοιρολογά
βοούνε τα ραχ̌ία!
Κανείς λαλίαν ’κι χωρίζ’,
γεσίρ’ ση μαναχ̌ίαν

Πατρίδα μ’, τα κρύα νερά σ’,
πατρίδα μ’, τα γιαζία σ’
Πατρίδα μ’, τρανόν η γερά σ’,
τρανόν αροθυμία σ’

Πάντα νουνίζω και πονώ,
ζω με την ελπίδαν
Να έπλανε με ο Θεόν
σον Πόντον την πατρίδα μ’

Ας σην πατρίδαν έρθαμε
μ’ έναν ποχτσ̌άν σα χ̌έρι͜α
Εχτάλευαμε το τσ̌αΐρ’,
εχόρευαμε Σέρα

Σέρα!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αροθυμίανοσταλγία
γεράγερνάει
γεσίρ’κυριολ. αιχμάλωτος μτφ. ταλαίπωρος, αυτός που έχει υποστεί κακουχίες esir
γιαζίαπεδιάδες, εξοχή, ύπαιθρος yazı
εδάκρεσενδάκρυσε
έπλανεέπλαθε, δημιουργούσε, εμφάνιζε
έρθαμεήρθαμε
εφέκαμεαφήσαμε
εφύσεσενφύσηξε
εχτάλευαμεσκάβαμε
θλίφκουμαιθλίβομαι
κάσ̌ι͜ααπότομοι βράχοι, γκρεμοί kaş
’κιδεν ουκί<οὐχί
κουίζ’φωνάζω/ει, λαλώ/εί, καλώ/εί κπ ονομαστικά
κρούγ’νεχτυπούνε
λαλίανλαλιά, φωνή
μαναστήρι͜αμοναστήρια
μαναχ̌ίανμοναξιά
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
νουνίζωσκέφτομαι
ομμάτι͜αμάτια
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πεγαδομμάτι͜απηγές νερού
ποχτσ̌άνδεμάτι από μεγάλο ύφασμα που διπλώνεται στις τέσσερις γωνίες bohça
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
τσ̌αΐρ’λιβάδι çayır
χωρίζ’χωρίζει, ξεχωρίζει, ξεδιαλέγει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr