Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα, έλα κερβάνα μ’

Αυδές ΠόντουΑυδές Πόντου

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ηλίας Υφαντίδης, Παντελής Νικολαΐδης


Έλα, έλα κερβάνα μ’,
έλα, έλα σ̌ορσ̌ότα μ’,
Να λελεύω σε!/Τρώγω τον Θεό σ’!
Άνοιξον τ’ εγκαλιόπο σ’
του παραδείσ’ την πόρταν
Να λελεύω σε!/Τρώγω τον Θεό σ’!

Έλα, έλα στερέα μ’,
έλα σ’ εμέν μερέαν
Να λελεύω σε!/Τρώγω τον Θεό σ’!
Απέσ’ σ’ άσπρα τα ψ̌όπα σ’
θα χτίζω τη φωλέα μ’
Να λελεύω σε!/Τρώγω τον Θεό σ’!

Έλα, έλα τρυγόνα μ’,
έλα, έλα χολχόνα μ’
Ποδεδίζω σε/Τρώγω τον Θεό σ’!
Έλα -ν- απάν’ σ’ ιχνάρι͜α μ’
και ρούξον σην εγκάλια μ’
Να λελεύω σε!/Τρώγω τον Θεό σ’!

Έλα, έλα το ποίημα μ’,
το μονάκριβο μ’, τ’ έναν
Ποδεδίζω σε/Τρώγω τον Θεό σ’!
Σο κρεβάτ’ ντο κοιμάσαι
ποίσον τόπον κι εμέναν
Να λελεύω σε!/Τρώγω τον Θεό σ’!

Κεμεντζ̌όπον, χ̌ειλιαύριν
Έλα, χόρεψον, γιάβρι μ’,
Ποδεδίζω σε/Τρώγω τον Θεό σ’!
απάν’ σην τραγωδία μ’
να χ̌αίρετ’ η καρδία μ’
Να λελεύω σε!
απάν’ σην τραγωδία μ’
έλα απάν’ ση λαλία μ’
να χ̌αίρετ’ η καρδία μ’
Τρώγω τον Θεό σ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
γιάβριμωρό, μικρό, παιδί yavru
εγκάλιααγκαλιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
ιχνάρι͜αχνάρια, ίχνη
κερβάναη αγελάδα που προπορεύεται της αγέλης kervan/kārbān=καραβάνι
λαλίαλαλιά, φωνή
λελεύωχαίρομαι
μερέανμεριά
παραδείσ’παραδείσου
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ρούξονπέσε (προστ.)
σ̌ορσ̌όταμυθικό πελώριο πτηνό
στερέαστήριγμα
τραγωδίατραγούδι
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φωλέαφωλιά
χολχόνααγριόχορτο χοντρό και ψηλό χολχόνι
χόρεψονχόρεψε (προστ.)
ψ̌όπαψυχούλες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr