Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ν’ αηλί τον ορφανόν

Αυδές ΠόντουΑυδές Πόντου

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ηλίας Υφαντίδης, Παντελής Νικολαΐδης


Για τη μάνα μ’ θα τραγωδώ,
θα ’βγάλλω τραγωδίας
Πάντα σ’ ωτία μ’ κέσ’ θα έν’,
μανίτσα μ’, η λαλία σ’

Σ’ αούτον τον κόσμον
ν’ αηλί τον ορφανόν
Άμον καράβ’ ση θάλασσαν
χωρίς καραβοκύρην
και τη ζωής ατ’ τα στράτας
όλια χωρίς γεφύριν

Για τον κύρη μ’ θα τραγωδώ,
θα ’βγάλλω τραγωδίας
Πάντα σ’ ωτία μ’ κέσ’ θα είν’
τ’ εσά τα δι͜αρμενείας
Για τον κύρη μ’ θα τραγωδώ,
θα ’βγάλλω τραγωδίας
Πάντα σ’ ωτία μ’ κέσ’ θα έν’,
πατέρα μ’, η λαλία σ’

Σ’ αούτον τον κόσμον
ν’ αηλί τον ορφανόν
Άμον καράβ’ ση θάλασσαν
χωρίς καραβοκύρην
και τη ζωής ατ’ τα στράτας
όλια χωρίς γεφύριν

Τη ορφανίας τ’ άψιμον
’κι βζήεται καμίαν
Σ’ ατό λόγια ’κ’ ευρίουνταν
να παίρτς παρηγορίαν

Σ’ αούτον τον κόσμον
ν’ αηλί τον ορφανόν
Άμον καράβ’ ση θάλασσαν
χωρίς καραβοκύρην
και τη ζωής ατ’ τα στράτας
όλια χωρίς γεφύριν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
άψιμονφωτιά
βζήεται(αμτβ.) σβήνει
δι͜αρμενείας(τα) συμβουλές, νουθεσίες, (τη) συμβουλής, νουθεσίας μσν. ὁρμηνεύω < αρχ. ἑρμηνεύω
είν’είναι (για πληθ.)
έν’είναι
εσάδικά σου/σας
ευρίουντανβρίσκονται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλίαλαλιά, φωνή
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όλιαόλα
παίρτςπαίρνεις
παρηγορίανπαρηγοριά
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τραγωδίαςτραγούδια
τραγωδώτραγουδάω
ωτίααυτιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr