Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μικρόν μικρίκον

Αυδές ΠόντουΑυδές Πόντου

Στιχουργοί: Ηλίας Υφαντίδης

Συνθέτες: Ηλίας Υφαντίδης

Καλλιτέχνες: Ηλίας Υφαντίδης


Φέρ’τεν ρακίν, φέρ’τεν κρασίν
τα πόνια μ’ ν’ ανασπάλω
Αποπέσ’ ας σο καρδόπο μ’
τη σεβτι͜άν να εβγάλω

Έι! μικρόν, μικρόν, μικρίκον,
έκαψες τ’ εμόν την ψ̌ην
Επεδράντσες το καρδόπο μ’,
ετέλεσες τη ζωή μ’
Επεδράντσες το καρδόπο μ’,
βάι εμέν!
έκαψες τ’ εμόν την ψ̌ην

Έμορφος και σαριλίσσα,
νόστιμος και πιτσ̌ιμλίσσα
Ας σα κορίτσ̌ι͜α τη χωρί’
ασ’ όλια τσ̌ουμπουσ̌λίσσα

Έι! μικρόν, μικρόν, μικρίκον,
έκαψες τ’ εμόν την ψ̌ην
Επεδράντσες το καρδόπο μ’,
ετέλεσες τη ζωή μ’
Επεδράντσες το καρδόπο μ’,
βάι εμέν!
έκαψες τ’ εμόν την ψ̌ην

Το καρδόπο μ’ νουνίζει͜ ατεν
κι ατέναν αραεύ’
Βραδύν’ κι ελέπω σ’ όραμα μ’
μετ’ εμέν καλατσ̌εύ’

Έι! μικρόν, μικρόν, μικρίκον,
έκαψες τ’ εμόν την ψ̌ην
Επεδράντσες το καρδόπο μ’,
ετέλεσες τη ζωή μ’
Επεδράντσες το καρδόπο μ’,
βάι εμέν!
ετέλεσες τη ζωή μ’

Θεέ μ’, ’κ’ έτον γραμμένον
βάι! πώς ’κ’ έν’ το τυχερόν
Χαβασλούκια, αροθυμίας
έλα, ψ̌η μ’, ους να μερών’

Έι! μικρόν, μικρόν, μικρίκον,
έλα απόψ’ ους να μερών’
Έλα λάρωσον τα πόνια μ’
εσύ -ν- είσαι ο γιατρό μ’
Έλα, πουλί μ’, σην εγκάλι͜α μ’
βάι εμέν!
εσύ, ψ̌η μ’, είσαι τ’ εμόν

Έι! μικρόν, μικρόν, μικρίκον,
έλα απόψ’ ους να μερών’
Έλα λάρωσον τα πόνια μ’
έλα, ψ̌η μ’, είσαι τ’ εμόν
Έλα λάρωσον τα πόνια μ’
βάι εμέν!
εσύ, ψ̌η μ’, είσαι τ’ εμόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλωξεχάσω
αποπέσ’από μέσα
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ει aramak
αροθυμίαςνοσταλγίας (γεν.), νοσταλγίες (πληθ.)
ασ’από
ατεναυτήν
ατέναναυτήν
βραδύν’βραδιάζει
εγκάλι͜ααγκαλιά
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφοςόμορφος/η
έν’είναι
επεδράντσεςέβγαλες την σκεπή του μτφ. το διέλυσες από+ ρδανίν ή δρανίν
ετέλεσεςτελείωσες κτ
έτονήταν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άει keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καρδόποκαρδούλα
λάρωσονγιάτρεψε, θεράπεψε (προστ.)
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
νουνίζεισκέφτεται
όλιαόλα
ουςως, μέχρι
πιτσ̌ιμλίσσαόμορφη, καλίγραμμη, ταιριαστή biçimli
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
σαριλίσσαξανθιά sarılı
σεβτι͜άνέρωτα, αγάπη sevda/sevdā
τσ̌ουμπουσ̌λίσσαχαροκόπος, εύθυμη, που της αρέσει να γλεντάει cümbüşlü
χαβασλούκιαπόθοι, επιθυμίες, γούστα heves
χωρί’χωριού
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr