Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εντώκα τον ανέφορον

Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Κώστας Σιαμίδης


Εντώκα τον ανέφορον,
τα ελαφόπα κράζ’νε
Του παρχαρί’ τα κορτσόπα
βαθέα αναστενάζ’νε

Σαρίν αρνί μ’, σαρίν πουλί μ’,
σαρία τα μαλλία σ’
Άμον ντο έν’ η καλατσ̌ή σ’
να έτον κι η καρδία σ’

Εμέν Κρωμέτεν λέγ’νε με,
εγώ Κρωμέτες ’κι είμαι
Το σπίτι μ’ σην Κιμισχανάν
και Αϊ-Γιαννέτες είμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αναστενάζ’νεαναστενάζουν
ανέφορονανήφορο
βαθέαβαθιά
ελαφόπαελαφάκια
έν’είναι
εντώκαχτύπησα
έτονήταν
καλατσ̌ήομιλία, συνομιλία, συζήτηση keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κράζ’νεκρώζουν, κραυγάζουν κρώζω
λέγ’νελένε
παρχαρί’παρχαριού
σαρίαξανθά, κίτρινα sarı
σαρίνξανθό, κίτρινο sarı

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr