Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κράτ’, καρδία μ’, όσον επορείς

Αυδές ΠόντουΑυδές Πόντου

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ηλίας Υφαντίδης, Παντελής Νικολαΐδης


Κράτ’, καρδι͜ά μ’, όσον επορείς
τη σεβτάς τα πελιάδες
Ο χρόνον για τ’ εσέν γιατρός
λαρούνταν τα γεράδες
Ο χρόνον λένε έν’ γιατρός
και λαρών’ τα γεράδες

Αφορισμένον ποίημαν,
εκεί σον κόσμον ντό θα ’φτας,
πουλί μ’, τ’ εμόν το κρίμαν;

Ψεύτικα τα φιλέματα σ’,
ψεύτικον η εγάπη σ’
Χωρίς εμέναν έλεες
’κ’ έμπαινες σο κρεβάτι σ’

Αφορισμένον ποίημαν,
εκεί σον κόσμον ντό θα ’φτας,
πουλί μ’, τ’ εμόν το κρίμαν;

Όσον κι αν θέλτς ’κι θα ελέπ’ς
τα δακρόπα μ’ να τρέχ’νε
Άμον εκείνα τα λίβι͜α
ντ’ αστράφ’νε και ’κι βρέχ’νε

Αφορισμένον ποίημαν,
εκεί σον κόσμον ντό θα ’φτας,
πουλί μ’, τ’ εμόν το κρίμαν;

Κάποτε θ’ έρ’ται είνας καιρός
θα θέλτς και ’κι θα θέλω
Όλια -ν- αδά πλερούντανε,
εγώ ατό -ν- εξέρω

Αφορισμένον ποίημαν,
εκεί σον κόσμον ντό θα ’φτας,
πουλί μ’, τ’ εμόν το κρίμαν;

Ανάθεμα σε, ανόμοτον,
εσύ πώς ’κ’ έ͜εις το νου σ’ -ι!
Με το κιφάλ’/τσιμίδ’ ντο κουβαλείς
θ’ απομέντς ση κυρού σ’ -ι

Αφορισμένον ποίημαν,
εκεί σον κόσμον ντό θα ’φτας,
πουλί μ’, τ’ εμόν το κρίμαν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
ανόμοτοναυτό που δεν υπακούει στο νόμο, άνομο
απομέντςαπομένεις
αστράφ’νεαστράφτουν
αφορισμένοναφορισμένο, αναθεματισμένο
βρέχ’νεβρέχουν
γεράδεςπληγές, τραύματα yara
δακρόπα(υποκορ.) δάκρυα
έ͜ειςέχεις
είναςένας/μία
έλεεςέλεγες
ελέπ’ςβλέπεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
επορείςμπορείς
έρ’ταιέρχεται
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κράτ’κράτα, βάστα, κάνε κράτει (προστ.)
κυρούπατέρα
λαρούντανγιατρεύονται, θεραπεύονται
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
λίβι͜ασύννεφα λίβος<λείβω
όλιαόλα
πελιάδεςβάσανα, σκοτούρες bela
πλερούντανεπληρώνονται, εκπληρώνονται
σεβτάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
τρέχ’νετρέχουν
τσιμίδ’εγκέφαλο, νου cimedia
φιλέματαφιλιά
’φτας(ευτάς) κάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr