Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όντες βραδύν’ ο βραδι͜άνον

Αυδές ΠόντουΑυδές Πόντου

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Ηλίας Υφαντίδης


Όντες βραδύν’ ο βραδι͜άνον [μάνα μ’]
η ψ̌η μ’ έρ’ται σο στόμα μ’
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, να βάι εμέν!]
η ψ̌η μ’ έρ’ται σο στόμα μ’
[Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’]
Νουνίζω χωρίς τη σεβτι͜άν [μάνα μ’]
πώς θα εμπαίνω σο στρώμα μ’;
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, αμάν, αμάν!]
πώς θα εμπαίνω σο στρώμα μ’
[Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’]

Παλαλούμαι και λιγούμαι,
τσουρούται η λαλία μ’
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, να βάι εμέν!
Σείεται η καρδία μ’
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’!

Η νύχτα χωρίς τη σεβτι͜άν [μάνα μ’]
τρανόν έν’ κι τελείται
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, να βάι εμέν!]
τρανόν έν’ κι τελείται
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’]
Να έπλανε με ο Θεόν [μάνα μ’]
τ’ αρνόπο μ’ όθεν κείται
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, να βάι εμέν!]
σο δώμαν όθεν κείται
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’]

Για τ’ ατέναν παλαλούμαι
τσουρούται η λαλία μ’
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, να βάι εμέν!
Σείεται η καρδία μ’
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’!

Ση στράταν ν’ ανταμών’ ατεν, [μάνα μ’]
ν’ αηλί τ’ εμά τα χάλια!
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, αμάν, αμάν!]
ν’ αηλί τ’ εμά τα χάλια!
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’]
Όντες ελέπ’ ατεν χάνω [μάνα μ’]
τη γην ας σα ποδάρι͜α μ’
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, να βάι εμέν!]
τη γην ας σα ποδάρι͜α μ’
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’]

Παλαλούμαι και λιγούμαι,
τσουρούται η λαλία μ’
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, να βάι εμέν!
Σείεται η καρδία μ’
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’!

Πάω να καλατσ̌εύ’ ατεν [μάνα μ’]
και τα λόγια μ’ δελιάγουν
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, να βάι εμέν!]
και τα λόγια μ’ δελιάγουν
[Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’]
Κι όντες τερώ τ’ ομματόπα τ’ς [μάνα μ’]
βάι! τ’ εμά χαντυλλιάουν
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, να βάι εμέν!]
τ’ εμά πώς χαντυλλιάουν!
[Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’]

Παλαλούμαι και λιγούμαι,
τσουρούται η λαλία μ’
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, αμάν, αμάν!
Σείεται η καρδία μ’
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’!

Για τ’ εσέναν παλαλούμαι
τσουρούται η λαλία μ’
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, να βάι εμέν!
Σείεται η καρδία μ’
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν, μάνα μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ανταμών’φέρνει σε επαφή, συνδέει, συναρμόζει, συναντάει
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατεναυτήν
ατέναναυτήν
βραδύν’βραδιάζει
δώμανδωμάτιο
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμάδικά μου
έν’είναι
έπλανεέπλαθε, δημιουργούσε, εμφάνιζε
έρ’ταιέρχεται
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άει keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κείταικείτεται, ξαπλώνει
λαλίαλαλιά, φωνή
λιγούμαιεπιθυμώ κτ σφοδρά, χάνω τις αισθήσεις μου, λιποθυμώ
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νουνίζωσκέφτομαι
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
παλαλούμαιτρελαίνομαι
ποδάρι͜απόδια
σεβτι͜άνέρωτα, αγάπη sevda/sevdā
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τερώκοιτώ
τσουρούταιστεγνώνει, στραγγίζεται σειρώ=εκκενώνω, αδειάζω
χαντυλλιάουνγαργαλιούνται, μτφ. θαμπώνονται
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr