Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πάντα πεκιάρτς θα λάσκουμαι

Αυδές ΠόντουΑυδές Πόντου

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ηλίας Υφαντίδης, Παντελής Νικολαΐδης


Πάντα πεκιάρτς θα λάσκουμαι
και ’κι θα γυναικίζω
Τ’ άλλα τ’ έμορφα θα φιλώ,
τ’ άλλα θα τσουμπουλίζω

Πάντα πεκιάρτς θα λάσκουμαι
και ’κι θα γυναικίζω
Όθεν κέσ’ κλώσκουν τ’ έμορφα,
εκέσ’ θα τριυλίζω

Πάντα πεκιάρτς θα λάσκουμαι,
πάντα πεκιάρτς θα είμαι
Όθεν κοιμούνταν τ’ έμορφα
εκέσ’ θα πάω κείμαι
Μετ’ έμορφα τα κοράσ̌ι͜α
θα στρώνω και θα κείμαι

Πάντα πεκιάρτς θα λάσκουμαι,
πάντα -ν- αρματωμένος
Απέσ’ σ’ έμορφα τη κοσμί’
πάντα τονατεμένος/ταουτεμένος

Όσον πεκιάρτς τα έμορφα
έχ’νε σε χαϊδεμένον
Κι ας σου παντρεύ’ς και υστερνά
άμον βούδ’ κοσ̌εμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
ας σουαπό του, από τότε που/αφότου, από αυτό που
βούδ’βόδι
γυναικίζωβρίσκω γυναίκα, νυμφεύομαι
εκέσ’εκεί
έμορφαόμορφα
έχ’νεέχουνε
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσκουνγυρίζουν, επιστρέφουν
κοιμούντανκοιμούνται
κοράσ̌ι͜ακορίτσια
κοσ̌εμένονζεμένο koşmak
κοσμί’κόσμου
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
πεκιάρτςεργένης, εργένηδες (αιτ. πληθ.) bekâr
τριυλίζωτριγυρίζω
υστερνάκατοπινά, τελευταία

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr