Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Την Δευτέραν είδ’ ατέναν

Αυδές ΠόντουΑυδές Πόντου

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ηλίας Υφαντίδης, Παντελής Νικολαΐδης


Εγάπη μ’, η εγάπη σου
ανθεί τα μανουσ̌άκια
Σην καρδι͜ά μ’ φέρ’ και τοπλαεύ’
τη κοσμί’ τα τσ̌ιτσ̌άκια

Τη Δευτέραν είδ’ ατέναν,
την Τρίτ’ επαρείδ’ ατέναν,
την Τετράδ’ εφίλεσ’ ατεν,
την Πέφτ’ εψαλάφεσ’ ατεν
και την Παρασ̌κευήν έρθα
ατέναν επεϊνεύτα
τη Σάββαν εσημαδεύτα,
την Κερεκήν επαντρεύτα

Ας σ’ ομμάτι͜α σ’ κι ας σα χ̌είλι͜α σ’
σεβτι͜άν και μέλ’ υλίζ’νε
Ν’ αηλί εκείνα τ’ ομμάτι͜α
απ’ εσά που βολίζ’νε

Τη Δευτέραν είδ’ ατέναν,
την Τρίτ’ επαρείδ’ ατέναν,
την Τετράδ’ εφίλεσ’ ατεν,
την Πέφτ’ εψαλάφεσ’ ατεν
και την Παρασ̌κευήν έρθα
ατέναν επεϊνεύτα
τη Σάββαν εσημαδεύτα,
την Κερεκήν επαντρεύτα

Εσύ επλάστες για τ’ εμέν
κι εγώ πα για τ’ εσέναν
Όσον θα ζω σο καρδόπο μ’
θα τρέχ̌’ τ’ εσόν το αίμαν

Τη Δευτέραν είδ’ ατέναν,
την Τρίτ’ επαρείδ’ ατέναν,
την Τετράδ’ εφίλεσ’ ατεν,
την Πέφτ’ εψαλάφεσ’ ατεν
και την Παρασ̌κευήν έρθα
ατέναν επεϊνεύτα
τη Σάββαν εσημαδεύτα,
την Κερεκήν επαντρεύτα

Τη Δευτέραν είδ’ ατέναν,
την Τρίτ’ επαρείδ’ ατέναν,
την Τετράδ’ εφίλεσ’ ατεν,
την Πέφτ’ εψαλάφεσ’ ατεν
και την Παρασ̌κευήν έρθα
ατέναν επεϊνεύτα
τη Σάββαν εσημαδεύτα,
την Κερεκήν επαντρεύτα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατεναυτήν
ατέναναυτήν
βολίζ’νεβουλιάζουν, βυθίζονται
επαντρεύταπαντρεύτηκα
επαρείδ’παραείδα, φαντάστηκα
επεϊνεύτααρέστηκα, βρήκα της αρεσκείας μου beğenmek
επλάστεςπλάστηκες, δημιουργήθηκες, εμφανίστηκες
έρθαήρθα
εσάδικά σου/σας
εσημαδεύτααρραβωνιάστηκα
εσόνδικός/ή/ό σου
εφίλεσ’φίλησα
εψαλάφεσ’ζήτησα, αιτήθηκα
καρδόποκαρδούλα
ΚερεκήνΚυριακή
κοσμί’κόσμου
μανουσ̌άκιαμενεξέδες/βιολέτες մանուշակ (manušak)<manafšak
μέλ’μέλι
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
παπάλι, επίσης, ακόμα
Πέφτ’Πέμπτη
ΣάββανΣάββατο Shabbat
σεβτι͜άνέρωτα, αγάπη sevda/sevdā
Τετράδ’Τετάρτη
τοπλαεύ’μαζεύω/ει, συγκεντρώνω/ει toplamak
τρέχ̌’τρέχει
Τρίτ’Τρίτη
τσ̌ιτσ̌άκιαλουλούδια çiçek
υλίζ’νεκαταστάζουν
φέρ’φέρνω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr