Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη πατρίδας τα μέρι͜α

Η σεβντά τρανόν πελιάνΗ σεβντά τρανόν πελιάν

Στιχουργοί: Ελένη Σαμανίδου

Συνθέτες: Οδυσσέας Σαμανίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ελένη Σαμανίδου, Οδυσσέας Σαμανίδης


Τη πατρίδας τα μέρι͜α
κρούνε σο νου μ’ [γιάβρου μ’, γιάβρου μ’]
Βίρι͜α - βίρι͜α κρούν’ σο νου μ’
Τα ραχ̌ία τα ψηλά
γεσ̌ίλ’κα χορταρόπα
Τα ραχ̌ία τα ψηλά
με τα γεσ̌ίλ- [γιάβρου μ’, γιάβρου μ’]
γεσ̌ίλ’κα χορταρόπα

Τη πατρίδας το νερόν
άμον το [γιάβρου μ’, γιάβρου μ’]
άμον το διατρικόν
Θα γομώνω τα χ̌έρι͜α μ’
να πλύνω τ’ ομματόπα μ’
Θα γομώνω τα χ̌έρι͜α μ’
και να πλύνω [γιάβρου μ’, γιάβρου μ’]
να πλύνω τ’ ομματόπα μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
βίρι͜ασυνεχώς, αδιάκοπα, ασταμάτηταvira
γεσ̌ίλ’καπρασινισμένα, πρασινωπάyeşil
γομώνωγεμίζω
διατρικόνγιατρικό
κρούν’χτυπούν
κρούνεχτυπούνε
κρούνε σο νου μ’έρχονται στο νου μου/στη σκέψη μου
μέρι͜αμέρη
ομματόπαματάκια
ραχ̌ίαράχες, βουνά
χορταρόπαχορταράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr