Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το παρχάρ’

Η σεβντά τρανόν πελιάνΗ σεβντά τρανόν πελιάν

Στιχουργοί: Ελένη Σαμανίδου

Συνθέτες: Ελένη Σαμανίδου

Καλλιτέχνες: Ελένη Σαμανίδου, Μπάμπης Κεμανετζίδης, Σταύρος Ιωαννίδης


Ση χωρί’ μουν το παρχάρ’
’σερέψαμε όλιον το χάλχ
Κεμεντζ̌έδες και ταούλ’
ση σειράν ιέψτεν ούλ’

Αμάν! Αμάν! γιαρ αμάν!
Παρχάρ’ καϊτεσί, αμάν!
Τα κορτσόπα ιεμένα
έμορφα και χαρεμένα

Σ’ εμέτερον το παρχάρ’
παρουσ̌εύ’νε κι οι τουσ̌μάν’
και τσ̌αΐζ’νε κατενά
Νασάν π’ ευρέθεν αδά!

Αμάν! Αμάν! γιαρ αμάν!
Παρχάρ’ καϊτεσί’, αμάν!
Τα κορτσόπα ιεμένα
έμορφα και χαρεμένα

Αμάν! Αμάν! γιαρ αμάν!
Παρχάρ’ καϊτεσί’, αμάν!
Τα κορτσόπα ιεμένα
έμορφα και χαρεμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εμέτερονδικός/ή/ό μου
έμορφαόμορφα
ευρέθενβρέθηκε
ιεμέναταιριασμένα uyma
ιέψτενταιριάξτε uymak
κατενάκαθαρά, ξεπλυμένα, ξεθολωμένα κατανίζω
κεμεντζ̌έδεςλύρες kemençe/kemānçe
κορτσόπακοριτσάκια
μουνμας
νασάνχαρά σε
ούλ’όλοι
παρουσ̌εύ’νεσυμφιλιώνονται, τα βρίσκουν barışmak
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
παρχάρ’ καϊτεσίσκοπός/μελωδία παρχαριού
’σερέψαμε(εσερέψαμε) μαζέψαμε, συγκεντρώσαμε
ταούλ’νταούλι davul/ṭabl
τουσ̌μάν’εχθροί düşman/duşmān
τσ̌αΐζ’νεφωνάζουν
χάλχκοινότητα, κόσμος, άνθρωποι halk/ḫalḳ
χαρεμέναχαρούμενα
χωρί’χωριού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr