Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πάμε απάν’ σ’ έναν ραχ̌ίν

Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Πάμε απάν’ σ’ έναν ραχ̌ίν
τα πουλόπα, εγώ κι εσύ
Κελαηδούνε για τ’ εμάς
τραγωδίας τη σεβντάς

Εκειαπάν’ έν’ η ζωή
σο παρχάρ’ και σο ραχ̌ίν
Τα τσ̌ιτσ̌έκια, τα δεντρά
και τα κρύα τα νερά

Γλυκοκελαηδεί τ’ αηδόν’
μ’ άστρα ο ουρανόν γομών’
Ο φέγγον την ψ̌ην μαεύ’
και το φίλεμαν ιεύ’

Όντες παίρ’, ψ̌η μ’, και μερών’
εγώ, εσύ κι ο Θεόν
Όρκον δίγομε και ευχ̌ήν
πάντα εντάμα ση ζωήν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γομών’γεμίζω/ει
δίγομεδίνουμε
εκειαπάν’εκεί πάνω
έν’είναι
εντάμαμαζί
ιεύ’ταιριάζειuymak
μαεύ’μαγεύει
μερών’μερώνει, ξημερώνει
όντεςόταν
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πουλόπαπουλάκια
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σεβντάςαγάπης, έρωταsevda/sevdā
τραγωδίαςτραγούδια
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδιαçiçek
φέγγονφεγγάρι
φίλεμανφιλί
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr