Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομμάτι͜α σ’ τα ζελι͜άρ’κα

Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Το ζέλεμαν με την εγάπ’
όντες παίρ’ κι ανταμούται
Δύο μαχ̌αίρι͜α κρούν’ ατο
την καρδι͜άν και ματούται

Αέτσ’ το καρδόπο μ’ ματώντς
αρνί μ’, απ’ άκραν σ’ άκραν
Όντες καρφούνταν και τερούν
τ’ ομμάτι͜α σ’ τα ζελι͜άρ’κα

Άλλα η γλώσσα σ’ καλατσ̌εύ’
κι άλλα τ’ ομμάτι͜α σ’ λένε
Σην ψ̌η σ’ απέσ’, νε πουλόπο μ’,
δύο φωτία καίνε

Αέτσ’ το καρδόπο μ’ ματώντς
αρνί μ’, απ’ άκραν σ’ άκραν
Όντες καρφούνταν και τερούν
τ’ ομμάτι͜α σ’ τα ζελι͜άρ’κα

Το ζέλεμαν με την εγάπ’
’κι ’ίν’νταν σ’ έναν καρδίαν
Το ζέλεμα σ’ χατεύ’ ’μένα
η εγάπ’ σ’ δί’ με φωτίαν

Αέτσ’ το καρδόπο μ’ ματώντς
αρνί μ’, απ’ άκραν σ’ άκραν
Όντες καρφούνταν και τερούν
τ’ ομμάτι͜α σ’ τα ζελι͜άρ’κα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άκρανάκρη
απέσ’μέσα
δί’δίνει
εγάπ’αγάπη
ζέλεμανζήλεια
ζελι͜άρ’καζηλιάρικα
’ίν’ντανγίνονται
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άειkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καρδόποκαρδούλα
καρφούντανκαρφώνονται
’κιδενουκί<οὐχί
κρούν’χτυπούν
ματούταιματώνει
ματώντςματώνεις
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
πουλόποπουλάκι
τερούνκοιτούν
χατεύ’διώχνω/ειatmak
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr