Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσύ εγάπην ’κι αραεύ’ς

Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Ντο εσ’κώθες κι αραεύ’ς;
Τσ̌άπαν τον καιρό σ’ χαρτσεύ’ς
και τον κόσμον ερωτάς
Άλλο ντ’ επέμ’νεν να ευτάς;

Εσύ, εγάπην ’κι αραεύ’ς
τον καιρό σ’ θέλτς να δι͜αβαίντς
Να παίρτς φίλεμαν και πας
και αλλού κέσ’ να πετάς

Την εγάπ’ σ’ ’κ’ είδα πουθέν’
όντες έμ’νε μετ’ εσέν
Όλ’ τη μέραν άν’ και κα’
και ο νους ι-σ’ οξ̌ουκά

Εσύ, εγάπην ’κι αραεύ’ς
τον καιρό σ’ θέλτς να δι͜αβαίντς
Να παίρτς φίλεμαν και πας
και αλλού κέσ’ να πετάς

Κάποτε πικρά θα κλαις
και «ντ’ εποίκα εγώ» θα λες
«Εύκαιρον έν’ η ζωή μ’,
πώς εχάσα εγώ τ’ αρνί μ’;»

Εσύ, εγάπην ’κι αραεύ’ς
τον καιρό σ’ θέλτς να δι͜αβαίντς
Να παίρτς φίλεμαν και πας
και αλλού κέσ’ να πετάς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άν’άνω, πάνω, άνωθεν
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύειςaramak
δι͜αβαίντς(για τόπο) περνάς, διασχίζεις, (για χρόνο) περνάςδιαβαίνω
εγάπ’αγάπη
έμ’νεήμουν
έν’είναι
επέμ’νεναπόμεινε
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
ερωτάςρωτάς
εσ’κώθεςσηκώθηκες
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
θέλτςθέλεις
’κ’δενουκί<οὐχί
κα’κάτω
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όλ’όλοι/α
όντεςόταν
οξ̌ουκάέξω
παίρτςπαίρνεις
τσ̌άπαντζάμπα, δωρεάν, μάταιαcaba/cabāˀ
φίλεμανφιλί
χαρτσεύ’ςξοδεύειςharcamak

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr