Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνας πόνον όντες ’κ’ έ͜εις

Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Μάνας πόνον όντες ’κ’ έ͜εις
να γεννάς παιδίν και κλαις
Θα ζεις και θα υποφέρτς
την ζωήν πα άλλο ’κι θέλτς

Ντό παράπονον τρανόν
πάντα έ͜εις ας σον Θεόν
«Μάνα» ακούς και στέκ’ς τερείς
κι έρ’ται φαρμακούται η ψ̌η σ’

Πόσα ορώματα ευτάς
κάποτε εσύ να γεννάς;
Να τρανύντς α’ ση ζωήν
και να δί’ς ατο ευχ̌ήν

Ντό παράπονον τρανόν
πάντα έ͜εις ας σον Θεόν
«Μάνα» ακούς και στέκ’ς τερείς
κι έρ’ται φαρμακούται η ψ̌η σ’

Και τη χώρας τα μωρά
έ͜εις ατα άμον τ’ εσά
Αγκαλι͜άεις και παίρτς χαράν
μάναν είσαι εσύ πα

Ντό παράπονον τρανόν
πάντα έ͜εις ας σον Θεόν
«Μάνα» ακούς και στέκ’ς τερείς
κι έρ’ται φαρμακούται η ψ̌η σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άμονσαν, όπως, καθώς
ατααυτά
δί’ςδίνεις
έ͜ειςέχεις
έρ’ταιέρχεται
εσάδικά σου/σας
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
θέλτςθέλεις
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
όντεςόταν
ορώματαόνειρα, οράματα
παπάλι, επίσης
παίρτςπαίρνεις
στέκ’ςστέκεσαι
τερείςκοιτάς
τρανύντςμεγαλώνεις
υποφέρτςυποφέρεις
φαρμακούταιφαρμακώνεται
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr