Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνί μ’, ντ’ επαρακάλεσα

Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Άστρον να έτον θ’ ερρούζ’νεν¹
με την παρακαλίαν
και με τα δακρόπα τη ψ̌η σ’
θ’ εσβήουτουν φωτία

Αρνί μ’, ντ’ επαρακάλεσα
για το Θεό σ’, κανείται!
Τ’ εσόν η καρδι͜ά ’κ’ έχ̌’ απέσ’
αίμαν για να χουλείται

Το καρδόπο σ’, πουλόπο μου
κρύον και παγωμένον
Εγάπην ’κ’ έχ̌’ απέσ’ η ψ̌η σ’
καρδι͜άν ευκαιρωμένον

Αρνί μ’, ντ’ επαρακάλεσα
για το Θεό σ’, κανείται!
Τ’ εσόν η καρδι͜ά ’κ’ έχ̌’ απέσ’
αίμαν για να χουλείται

Πώς ν’ αγαπάς και ντό να λες;
Αφού τ’ εσά τ’ ομμάτι͜α
καμίαν ατά ’κ’ έκλαψαν
με τη εγάπ’ς τα δάκρυ͜α

Αρνί μ’, ντ’ επαρακάλεσα
για το Θεό σ’, κανείται!
Τ’ εσόν η καρδι͜ά ’κ’ έχ̌’ απέσ’
αίμαν για να χουλείται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατάαυτά
δακρόπαδάκρυα
εγάπ’ςαγάπης
επαρακάλεσαπαρακάλεσα
ερρούζ’νενέπεφτε
εσάδικά σου/σας
εσβήουτουνσβηνόταν
εσόνδικός/ή/ό σου
έτονήταν
ευκαιρωμένοναδειασμένο
έχ̌’έχει
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
καρδόποκαρδούλα
ομμάτι͜αμάτια
παρακαλίανπαράκληση
πουλόποπουλάκι
χουλείταιζεσταίνεται
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹ Ακούγεται πιθ. εκ παραδρομής να τραγουδάει «έρρουζεν»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr