Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ας τσ̌ιτσ̌ακών’ και ας πλουμίζ’

Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Δημήτρης Ξενιτόπουλος

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Πέλα Νικολαΐδη


Τα δακρόπα μ’ χ̌υμίουνταν
τιδέν ’κι λέν’ τα χ̌είλι͜α
Πώς ν’ αποκορδυλι͜άζ’ ατα
έναν σουρίν κορδύλι͜α;

Ας τσ̌ιτσ̌ακών’ και ας πλουμίζ’
όθεν θα πας ο τόπον
και άφ’ς με εμέν να λύουμαι
άμον Λαμπρής κερόπον

Εχάσα σε και ερωτώ
άτσ̌απα, για τ’ όποιον
δέντρον επέμ’να αφύλλωτον
μοθοπωρί’ σο κρύον;

Ας τσ̌ιτσ̌ακών’ και ας πλουμίζ’
όθεν θα πας ο τόπον
και άφ’ς με εμέν να λύουμαι
άμον Λαμπρής κερόπον

’Σ̌ασ̌ίρεψα και ’κ’ εγροικώ
νύχτα έν’ γιά ημέρα;
Θρυμμούλια το καρδόπο μου
π’ ετσ̌άντζεν ατα αέρα

Ας τσ̌ιτσ̌ακών’ και ας πλουμίζ’
όθεν θα πας ο τόπον
και άφ’ς με εμέν να λύουμαι
άμον Λαμπρής κερόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αποκορδυλι͜άζ’ξεμπλέκει, ξετυλίγει, λύνει
ατααυτά
άτσ̌απαάραγε, αναρωτιέμαιacaba/ʿacebā
άφ’ςάφησε (προστ.)
γιάείτε, ήya/yā
για τ’ όποιονγια ποιό λόγο;
δακρόπαδάκρυα
εγροικώκαταλαβαίνω
έν’είναι
επέμ’νααπόμεινα
ερωτώρωτάω
ετσ̌άντζενδιασκόρπισε
θρυμμούλιαψίχουλα
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κερόπονκεράκι
’κιδενουκί<οὐχί
κορδύλι͜ακόμποι, κόμπους (αιτ.)
λύουμαιλιώνω
μοθοπωρί’φθινόπωρο καιρό
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
’σ̌ασ̌ίρεψα(εσ̌ασ̌ίρεψα) σάστισα, τα έχασαşaşirmak
σουρίνκοπάδι, σωρός από πράγματαsürü
τιδέντίποτα
τσ̌ιτσ̌ακών’ανθοφορείçiçek
χ̌υμίουντανγλιστρούν προς τα κάτω, κατολισθαίνουνχύμα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr