Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το καρδόπο μ’ ευκαίρωσες

Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Γλυκύν, πουλί μ’, το φίλεμαν
ας δίγω σ’ α’ ατώρα
κι όντες αγγεύω σε για εγάπ’
τερείς με άμον χώρα

Το καρδόπο μ’ ευκαίρωσες
αρνί μ’, πώς θα γομώντς α’;
Το μέλ’ επέρες κι έφυες
το μελεσσίδ’ σκοτώντς α’

Το φίλεμαν ’κ’ έν’ σην εγάπ’
ατό, πουλί μ’, μαναχόν
Έν’ η καρδία και η ψ̌η
και ο καλόν ο λόγον

Το καρδόπο μ’ ευκαίρωσες
αρνί μ’, πώς θα γομώντς α’;
Το μέλ’ επέρες κι έφυες
το μελεσσίδ’ σκοτώντς α’

Εγάπην ’κ’ είδα εγώ απ’ εσέν,
τ’ εμόν πα ’κ’ εκανέθεν
Ας σ’ έναν μερέαν έτονε,
’πέρες α’ κι ετελέθεν

Το καρδόπο μ’ ευκαίρωσες
αρνί μ’, πώς θα γομώντς α’;
Το μέλ’ επέρες κι έφυες,
το μελεσσίδ’ σκοτώντς α’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αγγεύωαναφέρω
άμονσαν, όπως, καθώς
ατώρατώρα
γλυκύνγλυκιά/ό
γομώντςγεμίζεις
δίγωδίνω
εγάπ’αγάπη
εκανέθενέφτασε, ήταν αρκετό
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
επέρεςπήρες
ετελέθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
έτονεήταν
ευκαίρωσεςάδειασες
έφυεςέφυγες
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μέλ’μέλι
μελεσσίδ’μέλισσα
μερέανμεριά
όντεςόταν
παπάλι, επίσης
’πέρες(επέρες) πήρες
σκοτώντςσκοτώνεις
τερείςκοιτάς
φίλεμανφιλί
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr