Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξαν το χ̌έρ’ απλώνω

Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Έλα, πουλί μ’, έλα, γιαβρί μ’!
Έλα, μη ζεις σον πόνον!
Ατόσα έσυρα απ’ εσέν
και ξαν το χ̌έρ’ απλώνω

Έλα, πουλί μ’, μ’ εντρέπεσαι
έ͜εις σην καρδία μ’ τόπον
Και σην εγκάλι͜α μ’ χούλεμαν
έλα, τ’ εμόν αρνόπον

Έλα, πουλί μ’, έλα, γιαβρί μ’!
Έλα, μη ζεις σον πόνον!
Ατόσα έσυρα απ’ εσέν
και ξαν το χ̌έρ’ απλώνω

Εγώ, χολήν ξάι ’κι κρατώ
για τ’ εσέναν σο ψ̌όπο μ’
Τα λάθι͜α και τα κρίματα
είν’ για τ’ ανθρώπ’ς, πουλόπο μ’

Έλα, πουλί μ’, έλα, γιαβρί μ’!
Έλα, μη ζεις σον πόνον!
Ατόσα έσυρα απ’ εσέν
και ξαν το χ̌έρ’ απλώνω

Εγάπην π’ έχ̌’ σο καρδόπον
σ’χωρά και ’κι θυμάται
και σ’ όρωμαν ατ’ αναμέν’
όντες κείται κοιμάται

Έλα, πουλί μ’, έλα, γιαβρί μ’!
Έλα, μη ζεις σον πόνον!
Ατόσα έσυρα απ’ εσέν
και ξαν το χ̌έρ’ απλώνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’περιμένει
αρνόποναρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
έ͜ειςέχεις
εγκάλι͜ααγκαλιά
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
έχ̌’έχει
κείταικείτεται, ξαπλώνει
’κιδενουκί<οὐχί
λάθι͜αλάθη
ξάικαθόλου
ξανπάλι, ξανά
όντεςόταν
όρωμανόνειρο
πουλόποπουλάκι
χ̌έρ’χέρι
χολήνθυμό
χούλεμανζέστη, θέρμανση
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr