Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξαν το χ̌έρ’ απλώνω

Σον όρκο σ’ πώς επίστεψα;

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Έλα, πουλί μ’, έλα, γιαβρί μ’!
Έλα, μη ζεις σον πόνον!
Ατόσα έσυρα απ’ εσέν
και ξαν το χ̌έρ’ απλώνω

Έλα, πουλί μ’, μ’ εντρέπεσαι
έ͜εις σην καρδία μ’ τόπον
Και σην εγκάλι͜α μ’ χούλεμαν
έλα, τ’ εμόν αρνόπον

Έλα, πουλί μ’, έλα, γιαβρί μ’!
Έλα, μη ζεις σον πόνον!
Ατόσα έσυρα απ’ εσέν
και ξαν το χ̌έρ’ απλώνω

Εγώ, χολήν ξάι ’κι κρατώ
για τ’ εσέναν σο ψ̌όπο μ’
Τα λάθι͜α και τα κρίματα
είν’ για τ’ ανθρώπ’ς, πουλόπο μ’

Έλα, πουλί μ’, έλα, γιαβρί μ’!
Έλα, μη ζεις σον πόνον!
Ατόσα έσυρα απ’ εσέν
και ξαν το χ̌έρ’ απλώνω

Εγάπην π’ έχ̌’ σο καρδόπον
σ’χωρά και ’κι θυμάται
και σ’ όρωμαν ατ’ αναμέν’
όντες κείται κοιμάται

Έλα, πουλί μ’, έλα, γιαβρί μ’!
Έλα, μη ζεις σον πόνον!
Ατόσα έσυρα απ’ εσέν
και ξαν το χ̌έρ’ απλώνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’περιμένει
αρνόποναρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
έ͜ειςέχεις
εγκάλι͜ααγκαλιά
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εντρέπεσαιντρέπεσαι
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
έχ̌’έχει
καρδόπονκαρδούλα
κείταικείτεται, ξαπλώνει
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λάθι͜αλάθη
ξάικαθόλου
ξανπάλι, ξανά
όντεςόταν
όρωμανόνειρο
πουλόποπουλάκι
χ̌έρ’χέρι
χολήνθυμό
χούλεμανζέσταμα, θέρμανση
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr