Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δύο δεντρόπα ’φύτρωσαν

Κωφά ας έσαν τ’ ωτία μ’Κωφά ας έσαν τ’ ωτία μ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Χαράλαμπος Παρχαρίδης


Δύο δεντρόπα ’φύτρωσαν
σην ψ̌η μ’ και σο καρδόπο μ’
Τ’ έναν επαρερίζωσεν
θα σύρ’ και παίρ’ το ψ̌όπο μ’

Εξέβα απάν’ σου Κούσ̌ογλη,
είπα δύο τραγούδι͜α
Τα δέντρα εμαρέθανε
και- ν- όλια τα λουλούδι͜α

Αν ίσως αποθάνω εγώ,
αρνί μ’, σα μαύρα ξένα
Έλα τη Λαμπρήν σο ταφί μ’,
κερόπον άψον έναν

Αν αποθάνω θάψτε με
σ’ έναν ψηλόν ραχ̌ι͜όπον
Ν’ ακούω τσ̌οπάν’ σ̌ύριγμαν
και κεμεντζ̌ές λαλόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αποθάνωπεθαίνω
άψονάναψε (προστ.)
δεντρόπαδεντράκια
εμαρέθανεμαράθηκαν
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
επαρερίζωσενπαραρίζωσε, έβγαλε πολλές ρίζες
καρδόποκαρδούλα
κεμεντζ̌έςλύρας kemençe/kemānçe
κερόπονκεράκι
λαλόπονλαλιά, φωνή
όλιαόλα
ραχ̌ι͜όπονραχούλα, μικρό βουνό
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
σ̌ύριγμανσφύριγμα σῦριγξ
ταφίτάφο
τσ̌οπάν’τσομπάνηδες, βοσκοί çoban/çūbān, şūbān
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr