Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ είμαι ας σο Πορτοράζ

Ποίον έν’ η πατρίδα μ’;Ποίον έν’ η πατρίδα μ’;

Στιχουργοί: Παραδοσιακό, Χρήστος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χαράλαμπος Παρχαρίδης, Χρήστος Παρχαρίδης


Εγώ είμαι ας σο Πορτοράζ¹,
έναν παλαλωμένον
Τρώγω και πίνω, λάσκουμαι
άμον σ̌ασ̌ιρεμένον

Σο Πορτοράζ τα πουλόπα
άλλο ’κι κελαηδούνε
Εδέβαν σα ραχ̌ία κιάν’
κι άλλο ’κι κελαηδούνε

Το Πορτοράζ και το Βελίσ’,²
σιμά - σιμά χωρία
Και [-ν- αρ’] γιὰ κ̂ουσμέτ’ να ’λέπ’ ατα,
τρυγόνι μ’, αλλομίαν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
ατααυτά
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
κ̂ουσμέτ’τυχερό, μοίρα, ριζικό kısmet/ḳismet
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
’λέπ’(ελέπ’) βλέπει/ω
παλαλωμένοντρελαμένο
πουλόπαπουλάκια
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σ̌ασ̌ιρεμένονσαστισμένο, που τα έχει χαμένα şaşırmak
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
χωρίαχωριά
Σημειώσεις
¹ Παλιά ονομασία του χωριού Πρωτοχώρι Κοζάνης
² (ή Βελίστι) Παλιά ονομασία του χωριού Λευκοπηγή Κοζάνης

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr