Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο θρύλος «Χρύσανθος»

Το αηδονόπονΤο αηδονόπον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης, Χαράλαμπος Τσαντεκίδης


Αγγέλ’ σα επουράνι͜α,
Αρχάγγελον εθέλ’ναν
Τον Χρύσανθον και τον Γαρσλήν
απάν’ ση γην ετέρ’ναν

Τ’ αηδόνα̤, τ’ αηδόνα̤
τ’ αηδόνα̤ σταματούνε
Ακούνε και τον Χρύσανθον
και -ν- άλλο ’κι κελαηδούνε

Τ’ αηδόνι͜α όταν κελαηδούν
εγώ θυμούμαι έναν
Τ’ εμέτερον τον Χρύσανθον,
άμον ατόν κανέναν

Τ’ αηδόνα̤, τ’ αηδόνα̤
τ’ αηδόνα̤ σταματούνε
Ακούνε και τον Χρύσανθον
και -ν- άλλο ’κι κελαηδούνε

Όθεν χαράν και φαγοπότ’,
τ’ εσά τα τραγωδίας
λέμε τα ποντιόπουλα
και κλαίμε από καρδίας

Τ’ αηδόνα̤, τ’ αηδόνα̤
τ’ αηδόνα̤ σταματούνε
Ακούνε και τον Χρύσανθον
και -ν- άλλο ’κι κελαηδούνε

Με τη λαλία σ’, Χρύσανθε,
τ’ ορμάνια πα εσείουν
Και ας δάκρυ͜α π’ έτρεχαν
τα σίδερα πα λύουν

Τ’ αηδόνα̤, τ’ αηδόνα̤
τ’ αηδόνα̤ σταματούνε
Ακούνε και τον Χρύσανθον
και -ν- άλλο ’κι κελαηδούνε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
εθέλ’νανήθελαν
εμέτερονδικός/ή/ό μου
εσάδικά σου/σας
ετέρ’νανκοιτούσαν
θυμούμαιθυμάμαι
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλίαλαλιά, φωνή
λύουνλιώνουν
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ορμάνιαδάση orman
παπάλι, επίσης, ακόμα
τραγωδίαςτραγούδια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr