Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πονείς, τη μάνα σ’ αραεύ’ς

Το αηδονόπονΤο αηδονόπον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Γιάννης Φλωρινιώτης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Τσαντεκίδης, Χαράλαμπος Τσαντεκίδης


Πονείς, τη μάνα σ’ αραεύ’ς,
κλαις, τη μάνα σ’ θυμάσαι
Με τ’ όνομα τ’ς πορπατείς,
«μάνα» λες και κοιμάσαι

Με την ευχ̌ήν τη μάνας ι-μ’
ση χαμονήν πα πάω
Τα ξένα τ’ ανεγνώριμα
πατρίδας πα ευτάω

Σα τέρτι͜α, σα παράπονα σ’
σο γιάνι σ’ έρθε η μάνα σ’
Τερείς ατέν σον πρόσωπον
και κρούνε τα καμπάνας

Καμίαν ’κι ανασπάλλω σε,
μανίτσα μ’, όθεν πάω
Τα συμβουλάς ι-σ’ έχ’ ατα
σο νου μ’ ήντι͜αν ευτάω

Σο διψασμένον έν’ νερόν,
κρεβάτ’ σο νυσταγμένον
Η μάνα σ’κών’ και σο ποδάρ’
το γιον ατ’ς τον ρουγμένον

Τα νύχτας γυροκλώσκουμαι,
σ’ έναν τόπον ’κι στέκω
Η ώρα χρόνος ’ίνεται
τη μάνα μ’ αν ’κ’ ελέπω

Έικιτι μάνα!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλλωξεχνώ
ανεγνώριμαμη γνώριμα, άγνωστα, ξένα
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
ατααυτά
ατέναυτήν
ατ’ςαυτής, της
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γυροκλώσκουμαικλωθογυρίζω
έικιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό ή εκδήλωση συμπόνοιας για κάποιον hey gidi
ελέπωβλέπω
έν’είναι
έρθεήρθε
ευτάωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρούνεχτυπούνε
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παπάλι, επίσης, ακόμα
ποδάρ’πόδι
πορπατείςπερπατάς
ρουγμένονριγμένο
σ’κών’σηκώνω/ει
τερείςκοιτάς
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χαμονήνχαμό, όλεθρο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr