Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μυλωνάς

Το αηδονόπονΤο αηδονόπον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Ασλανίδης

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης, Χαράλαμπος Τσαντεκίδης


Χαμαιλέτε μ’, χαμαιλέτε μ’,
μέραν νύχταν μη δουλεύ’ς
Εροθύμεσα τ’ αρνόπο μ’
έναν ξάι πα μη αλέ͜εις

Μυλωνά, το κεμεντζ̌όπο μ’
τραγωδείς και μουρδουλίζ’
Αηδονόπον έν’ ση γούλα σ’,
έναν - έναν όλτς κλαινί͜εις

Με τ’ αρνί μ’ σον Αϊ-’λίαν
έταξα εγώ -ν- κερίν
Χαμαιλέτε μ’, στά ολίγον
αναμέν’ με το γιαβρί μ’

Μυλωνά, το κεμεντζ̌όπο μ’
τραγωδείς και μουρδουλίζ’
Αηδονόπον έν’ ση γούλα σ’,
έναν - έναν όλτς κλαινί͜εις

Χαμαιλέτε μ’, σο αυλάκι σ’
θα τσουρώνω το νερόν
Γιαν-γιανά με το πουλόπο μ’
θα χορεύω ους να μερών’

Μυλωνά, το κεμεντζ̌όπο μ’
τραγωδείς και μουρδουλίζ’
Αηδονόπον έν’ ση γούλα σ’,
έναν - έναν όλτς κλαινί͜εις

Θα σπαλώ τη χαμαιλέτεν
και θα χάνω τ’ ανοιγάρ’
Η τρυγόνα μ’ έν’ τσ̌εχέλκον
κι εγώ νέικον παλληκάρ’

Μυλωνά, το κεμεντζ̌όπο μ’
τραγωδείς και μουρδουλίζ’
Αηδονόπον έν’ ση γούλα σ’,
έναν - έναν όλτς κλαινί͜εις
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλέ͜ειςαλέθεις
αναμέν’περιμένει
ανοιγάρ’κλειδί
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιαν-γιανάδίπλα-δίπλα, πλάι-πλάι yan yana
γούλαλαιμός gula
δουλεύ’ςδουλεύεις
έν’είναι
έναν ξάιλίγο, μια σταλιά
εροθύμεσανοστάλγησα
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μουρδουλίζ’γρυλλίζει υπόκωφα, παράγει υπόκωφο ήχο
νέικοννέο, νεαρό
ξάικαθόλου
όλτςόλους
ουςως, μέχρι
παπάλι, επίσης, ακόμα
πουλόποπουλάκι
στάστάσου (προστ.)
τραγωδείςτραγουδάς
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσ̌εχέλκονάπειρο, ανώριμο, άβγαλτο cehil/cehl
τσουρώνωστερεύω, στραγγίζω σειρώ=εκκενώνω, αδειάζω
χαμαιλέτενερόμυλος
χαμαιλέτεννερόμυλο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr