Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τογιαλής παιδάς είμαι

Παναγιώτης ΑσλανίδηςΠαναγιώτης Ασλανίδης

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης


Τογιαλής παιδάς είμαι,
ας ση Τόνγιαν έρχουμαι
Το μαχ̌αίρ’ σα μὲσα μ’ έν’
σην κουτσ̌ή σ’ έχ̌’ κι έρχουμαι
[Λέγω σε, γιαβρί μ’]

Τογιαλής παιδάς είμαι,
ση ψ̌η μ’ άψιμον τρανόν
Σα πατημασέας ι-μ’
έρ’ται τ’ αρνόπον τ’ εμόν
[Λέγω σε, γιαβρί μ’]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποναρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
άψιμονφωτιά
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
έρχουμαιέρχομαι
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρχουμαιείμαι στον ερχομό, έρχομαι
κουτσ̌ήκόρη
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
μὲσα(τα) η μέση
πατημασέαςπατημασιές
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr