Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσύ π’ αγαπάς με

Ποντιακοί Αντίλαλοι Νο2Ποντιακοί Αντίλαλοι Νο2

Στιχουργοί: Τάκης Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Τάκης Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώτα Παπαδοπούλου, Παναγιώτης Ασλανίδης, Τάκης Παπαδόπουλος


Τ’ ομμάτα̤ σ’ γυαλίζ’νε,
την ψ̌η μ’ τυρα̤ννίζ’νε
Τ’ ονέρ’τα ντο είδα
για τ’ ατά εγώ

Εμέν ’κι τερούνε,
θα ρούζω σκοτούμαι
Χωρίς την εγκάλι͜α σ’
να ζω ’κ’ επορώ

Μαλλία μακρέα
και χ̌είλα̤ γλυκέα
Το πόι σ’ λαμπάδαν
άμον τη Λαμπρής

Εσύ π’ αγαπάς με
τσ̌αλούμι͜α μ’ ευτάς με
Χωρίς εμέναν
να ζεις ’κ’ επορείς

Ο καιρόν ολίγον,
νούντσον ατο ολίγον
γιατί θα τελείνταν
τα χρόνι͜α ντο ζεις

Έλα ας γλεντούμε
όσον ντ’ επορούμε
Αβούτο τον κόσμον
’κι κερδίζ’ κανείς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτοαυτό
άμονσαν, όπως, καθώς
ατάαυτά
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εγκάλι͜ααγκαλιά
επορείςμπορείς
επορούμεμπορούμε
επορώμπορώ
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
μακρέα(επιθ.) μακριά
νούντσονσκέψου (προστ.)
ομμάτα̤μάτια
ονέρ’ταόνειρα
πόιύψος, μπόιboy
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σκοτούμαισκοτώνομαι
τελείνταν(αμτβ.)τελειώνουν, εξαντλούνται, μτφ. πεθαίνουν
τερούνεκοιτούν
τσ̌αλούμι͜ανάζια, σκέρτσαçalım
τυρα̤ννίζ’νετυραννούν, ταλαιπωρούν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr