Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τη παιδίων τη χαρά

Ποντιακοί Αντίλαλοι Νο2Ποντιακοί Αντίλαλοι Νο2

Στιχουργοί: Τάκης Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Τάκης Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώτα Παπαδοπούλου, Παναγιώτης Ασλανίδης, Τάκης Παπαδόπουλος


Παιδία εφέκα και γαρήν,
κύρ’, μάναν και πατρίδαν
Κι επήγα την τύχην τ’ εμόν
σα ξένα ν’ αραεύω
Σα ξένα ν’ αραεύω
κι εγώ μ’ έναν ελπίδαν

Να κλώσκουμαι με παράδες
κι εγώ έναν ημέραν
Και τα μικρά τα παιδόπα μ’
να ζουν κι άλλο καλλίον
Να ζουν κι άλλο καλλίον
ατά ας σον πατέρα

Για τη παιδίων το χατίρ’
εγώ εξενιτεύτα
Έσυρα βάσανα πολλά,
πολλά ετυραννίγα
Για τη παιδίων το χατίρ’
πολλά μακρά επήγα

Έπα τη πίκρας το ποτήρ’
έκχ̌α δά̤κρυ͜α πικρά
Εμπορεί έναν ημέραν
έναν σαχάν φαΐν
κι έναν ποτήρ’ νερόπον
να δίν’νε μας κι ατά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύωaramak
ατάαυτά
γαρήνγυναίκα (αιτ.)karı
δίν’νεδίνουν
έκχ̌αέχυσα
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εξενιτεύταξενιτεύτηκα
έπαήπια
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
εφέκαάφησα
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κύρ’πατέρα
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
νερόποννεράκι
παιδίαπαιδιά
παιδίωνπαιδιών
παράδεςλεφτά, χρήματαpara/pāre
πίκραςπίκρες
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σαχάνπιάτοsahan/ṣaḥn

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr