Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πάντσο λέγ’νε με

Τα ποντιακά με τον Παναγιώτη Ασλανίδη Νο2Τα ποντιακά με τον Παναγιώτη Ασλανίδη Νο2

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης


Πάντσο, Πάντσο λέγ’νε με
τ’ έμορφα αραεύ’νε με
κι όθεν πάω παλαλά
για τ’ εμέν ευτάγ’ν’ ατα

Τρέχ’νε, τριγυρίζ’νε με,
φοούμαι φουρκίζ’νε με
Και ντ’ ευτάν’ τα παλαλά
ας ση σεβτάν το πολλά

Τραγωδι͜άνος, λυριτσ̌ής,
παλληκάρ’ και σεβταλής
Τα κορτσόπα αγαπώ,
για τ’ ατά την ψ̌η μ’ χάνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουνaramak
ατάαυτά
ατααυτά
έμορφαόμορφα
ευτάγ’ν’κάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
κορτσόπακοριτσάκια
λέγ’νελένε
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παλαλάτρελά, τρέλες
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τραγωδι͜άνοςτραγουδιστής
τρέχ’νετρέχουν
τριγυρίζ’νετριγυρίζουν, περιτριγυρίζουν
φοούμαιφοβάμαι
φουρκίζ’νεπνίγουν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr