Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όλια τη πλάσης τα δεντρά

Πρώτη ΎληΠρώτη Ύλη

Στιχουργοί: Χρήστος Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χρήστος Καλιοντζίδης


Όλα τη πλάσης τα δεντρά,
πουλί μ’, είν’ μαρεμένα
Εστέρεψαν τα δα̤κρόπα μ’
κι επέμ’ναν διψασμένα

Πόσα καρδόπα -ν- έκαψες,
πουλί μ’, απ’ έναν-έναν
κι ατώρα κλαίν’ ολόερα
σα τσιλίδι͜α ντ’ επέμ’ναν;

Ας ση χώρας τα στόματα
και με τα περιχάρι͜α
Φωτία εγέντον η εγάπ’
και τ’ ονέρ’τα σαχτάρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατώρατώρα
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εγάπ’αγάπη
εγέντονέγινε
είν’είναι (για πληθ.)
επέμ’ναναπόμειναν
καρδόπακαρδούλες
μαρεμέναμαραμένα
ολόεραολόγυρα
ονέρ’ταόνειρα
περιχάρι͜αχαιρεκακίες
σαχτάρι͜αστάχτες
τσιλίδι͜απυρωμένα κάρβουνα εστίας
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr