Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ εμέν ξάι να μη βραδύν’

Αναστενάρια Νο3Αναστενάρια Νο3

Στιχουργοί: Γρηγόρης Κοτανίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης, Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Σοφία Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


Πουλόπο μ’, και -ν- όντες νυχτών’
[Και -ν-] ο ήλιον όντες χάται [γιαρ]
Απέσ’ σην καρδι͜ά μ’ ’κχ̌ύουνταν
[Και] χ̌ίλι͜α δύο φαρμάκα̤ [γιαρ]
 
Καίγεται η ψ̌η μ’!
Καίγεται η ψ̌η μ’!
Τ’ ομματόπα μ’ δάκρυ͜α τρέχ’νε
για τ’ εσέν, πουλί μ’!

Για τ’ εμέν ξάι να μη βραδύν’
[Και] το νούνιγμαν φογούμαι [γιαρ]
και σίτι͜α πίνω το ρακίν
[Και] μεθύνω και δακρούμαι [γιαρ]

Καίγεται η ψ̌η μ’!
Καίγεται η ψ̌η μ’!
Τ’ ομματόπα μ’ δάκρυ͜α τρέχ’νε
για τ’ εσέν, πουλί μ’!

Πουλόπο μ’, και -ν- όντες βραδύν’
[Και -ν-] ο φέγγον όντες έρ’ται [γιαρ]
[Και] Τη ψ̌ης ι-μ’ τα παράπονα
[Και] δάκρυ͜α ’ίν’νταν και τρέχ’νε [γιαρ]

Καίγεται η ψ̌η μ’!
Καίγεται η ψ̌η μ’!
Τ’ ομματόπα μ’ δάκρυ͜α τρέχ’νε
για τ’ εσέν, πουλί μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
βραδύν’βραδιάζει
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
έρ’ταιέρχεται
’ίν’ντανγίνονται
’κχ̌ύουντανχύνονται, περιχύνονται
μεθύνωμεθάω
νούνιγμανσκέψη
νυχτών’νυχτώνει
ξάικαθόλου
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
πουλόποπουλάκι
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
σίτι͜ακαθώς, ενώσόταν<εις όταν
τρέχ’νετρέχουν
φέγγονφεγγάρι
φογούμαιφοβάμαι
χάταιχάνεται
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr