Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σα ξένα έρημον πουλίν

Ποντιακά με τον Θεοδοσιάδη ΚωνσταντίνοΠοντιακά με τον Θεοδοσιάδη Κωνσταντίνο

Στιχουργοί: Κώστας Θεοδοσιάδης

Συνθέτες: Κώστας Θεοδοσιάδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης


Σα ξένα έρημον πουλίν,
κομμένα τα φτερόπα μ’
Μακρά ασ’ σην μάνα μ’ κι ασ’ σον κύρ’
κι ασ’ όλια τ’ αδερφόπα μ’

Ατόσα χρόνια μαυροζώ
αδά σην ξενιτείαν
Πάντα με τ’ "αχ" και με το "βαχ"
’βρήκω παρηγορίαν

Ν’ αηλί εμέν ντ’ ευρέθα εγώ
σ’ αΐκον ερημίαν
Με τ’ άστρα και τον ουρανόν
ευτάγω συντροφίαν

Άψιμον καίει το καρδόπο μ’,
άψιμον καίει το ψ̌όπο μ’
Νύχτα χωρίς ξημέρωμαν
εν’ η ζωή μ’, πουλόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αΐκοντέτοιο/α
ασ’από
άψιμονφωτιά
’βρήκω(ευρήκω) βρίσκω
ευρέθαβρέθηκα
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
καρδόποκαρδούλα
κύρ’πατέρα
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όλιαόλα
παρηγορίανπαρηγοριά
πουλόποπουλάκι
φτερόπαφτεράκια
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr