Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εχάσα τον Παράδεισον

Εγάπης χ̌αιρετίαςΕγάπης χ̌αιρετίας

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσιτιρίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Το μήλον εσύ ντ’ έδακ’σες
άσ’ α’ σ’ εμέν κι οφύγον
Ατό έν’ ημ’σόν φίλεμαν
να δάκ’ α’ εγώ πα λίγον!

Εχάσα τον Παράδεισον,
ν’ αηλί εμέν ντ’ εποίκα!
Σην κόλασην ας πάω, ψ̌η μ’,
ας ση μηλί’ σ’ τη γλύκαν

Κι άμα εποίκα εγώ κακόν
ντο έδακ’σα το μίαν
Έγκα σε εμέν ας σον πεκτσ̌ίν
ας έρ’ται κόφτ’ ζεμίαν

Εχάσα τον Παράδεισον,
ν’ αηλί εμέν ντ’ εποίκα!
Σην κόλασην ας πάω, ψ̌η μ’,
ας ση μηλί’ σ’ τη γλύκαν

Θεέ μ’, αούτ’ το σεβταλούκ’
Εσύ όντες θα κρίντς α’
Το κρίμα ’θε ας έχω εγώ
μετ’ ατέν εμαντζίρτσα

Εχάσα τον Παράδεισον,
ν’ αηλί εμέν ντ’ εποίκα!
Σην κόλασην ας πάω, ψ̌η μ’,
ας ση μηλί’ σ’ τη γλύκαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αούτ’αυτός/ή/ό
άσ’άσε, άφησε
ατέναυτήν
δάκ’δαγκώνω/ει
έγκαέφερα
έδακ’σαδάγκωσα
έδακ’σεςδάγκωσες
εμαντζίρτσακατέλυσα τη νηστεία
έν’είναι
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
έρ’ταιέρχεται
ζεμίανζημιά
ημ’σόνμισό/η
’θετου/της
κόφτ’κόβει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μηλί’μήλου
μίανμια φορά
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όντεςόταν
οφύγονφύγε (προστ.)
παπάλι, επίσης
πεκτσ̌ίνφύλακας, αγροφύλακαςbekçi
σεβταλούκ’έρωταςsevdalık
φίλεμανφιλί
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr