Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Αποτυλί͜εις τα τσαμόπα σ’

Πεγαδί’ στράτανΠεγαδί’ στράταν

Στιχουργοί: Λάζαρος Ηλιάδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Θεόφιλος Πουταχίδης


Αποτυλί͜εις τα τσαμόπα σ’
και ’κχ̌ύουνταν σ’ ωμία σ’
κι εγώ από μακρά τερώ,
ρίζα μ’, την εμορφία σ’

Θέλω, ψ̌η μ’, να σουμώνω σε
το καρδόπο μ’ να ανοίγω
κι εσέναν την πεντάμορφον
σα χ̌έρι͜α μ’ να τυλίγω

Ντο αγαπώ σε λέγω σε
και έμορφος πως είσαι
Ανοίγω τ’ εγκαλιόπο μου,
ρίζα μ’, απέσ’ να κείσαι

Την εμορφι͜άδα σ’ προσ̌κυνώ,
λύγουμαι όντες τερείς με
Θα δίγω σε το καρδόπο μ’,
ρίζα μ’, όντες φιλείς με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αποτυλί͜ειςξετυλίγεις
δίγωδίνω
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εμορφίαομορφιά
εμορφι͜άδαομορφιά
έμορφοςόμορφος/η
καρδόποκαρδούλα
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
’κχ̌ύουντανεκχύνονται, χύνονται, εκρέουν εκχύνω<ἐγχέω< ἐν + χέω
λύγουμαιλιώνω
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
όντεςόταν
πεντάμορφονπεντάμορφη/ο
σουμώνωσιμώνω, πλησιάζω
τερείςκοιτάς
τερώκοιτώ
τσαμόπαπλεξουδίτσες
ψ̌ηψυχή
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1650 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr