Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πεγαδί’ στράταν

Πεγαδί’ στράτανΠεγαδί’ στράταν

Στιχουργοί: Θεόφιλος Πουταχίδης, Νίκος Π. Γεωργιάδης, Σίμος Σπυριδόπουλος

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Θεόφιλος Πουταχίδης


Πεγαδί’ στράταν,
πουλόπο μ’, εποίκα το
για τ’ εσέν, τσούνας κουτάβ’,
λέγω σε κι εγροίκα το

Γουρπάνι σ’ να ’ίνουμαι,
[και] για τ’ εσέν πώς λύγουμαι!
Αρ’ όντες ’κ’ ελέπω σε
καίγουμαι, βρουλίουμαι

Πεγαδί’ στράταν,
πουλόπο μ’, εποίκα το
για τ’ εσέν, τσούνας κουτάβ’,
λέγω σε κι εγροίκα το

Ας σ’ ωμία σ’ το λαήν’,
[και] πουλόπο μ’, επαίρ’να το
Και τη πεγαδί’ τη στράταν
απ’ εσέν εξέρ’ ατο

Πεγαδί’ στράταν,
πουλόπο μ’, εποίκα το
για τ’ εσέν, τσούνας κουτάβ’,
λέγω σε κι εγροίκα το

Βρέχ̌’ και τρέχ̌’ το αλογόπο μ’
κι εγώ απάν’ στην αραπάν
Ζίλια παίζ’ η κεμεντζ̌έ μ’
κι εγώ τραγωδώ γαπάν’

Πεγαδί’ στράταν,
πουλόπο μ’, εποίκα το
για τ’ εσέν, τσούνας κουτάβ’,
λέγω σε κι εγροίκα το

Παίρ’ τη πεγαδί’ τη στράταν
πριν πιάν’ μας το κιντίν
το αρνόπο μ’ να προφτάνω
πριν γομούται το λαήν’

Πεγαδί’ στράταν,
πουλόπο μ’, εποίκα το
για τ’ εσέν, τσούνας κουτάβ’,
λέγω σε κι εγροίκα το

Έπαρ’ με κι εμέν, πουλόπο μ’,
ση στράταν εκεί που πας
Άστρα, τ’ ουρανού τσ̌ιτσ̌άκια
θα γομώνω τη φοτά σ’

Πεγαδί’ στράταν,
πουλόπο μ’, εποίκα το
για τ’ εσέν, τσούνας κουτάβ’,
λέγω σε κι εγροίκα το
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αραπάνάμαξαaraba
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
βρέχ̌’βρέχει
βρουλίουμαιφλέγομαι, καίγομαιbrûler
γαπάν’οι βαρύτονες (μπάσες) τονικότητες μουσικού οργάνου, το βαρύτονα κουρδισμένο (μπάσο) όργανο
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
γομώνωγεμίζω
γουρπάνιθυσίαkurban/ḳurbān
εγροίκακατάλαβε
ελέπωβλέπω
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
επαίρ’ναέπαιρνα
έπαρ’πάρε (προστ.)
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
ζίλιαοι ψιλές τονικότητες ενός μουσικού οργάνου
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δενουκί<οὐχί
καίγουμαικαίομαι
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
κιντίναπόγευμα, δείλιikindi
λαήν’λαήνι, πήλινο δοχείο για υγρά και κυρίως για νερό
λύγουμαιλιώνω
όντεςόταν
πεγαδί’βρύσης
πιάν’πιάνει
πουλόποπουλάκι
τραγωδώτραγουδάω
τρέχ̌’τρέχει
τσ̌ιτσ̌άκιαλουλούδιαçiçek
τσούναςσκύλας
φοτάμέρος γυναικείας ενδυμασίας που έμπαινε πάνω από το λαχόρι, το ζωνάρι το οποίο έδεναν οι γυναίκες τριγωνικά στη μέση τους πάνω από τη ζιπούνα, γεν. ποδιάfuta
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr