Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ προτού γεννίουμαι

Ποντιακά με τον Θεοδοσιάδη ΚωνσταντίνοΠοντιακά με τον Θεοδοσιάδη Κωνσταντίνο

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Κώστας Θεοδοσιάδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης


Εγώ προτού γεννίουμαι,
προτού να έρ’ται η μέρα μ’,
τέσσερα μήνας εμπροστά,
έχασα τον πατέρα μ’

Κυρού εγάπην ’κ’ εγνώρτσα,
κυρού εγκάλιαν ’κ’ είδα
Από μικρόν εσάρεψεν
εμέν η καταιγίδα

Μάνα μ’, έπαρ’ το απόφασην,
η τύχη μ’ ζαρωτόν εν
Ους να τρανύνω θα λέγ’νε
«Αούτο ορφανόν έν’»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αούτοαυτό/ή
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εγνώρτσαγνώρισα
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρ’ταιέρχεται
εσάρεψεντύλιξε, περικύκλωσε, άρεσεsarmak
’κ’δενουκί<οὐχί
κυρούπατέρα
λέγ’νελένε
ουςως, μέχρι
τρανύνωμεγαλώνω, αναθρέφω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr