Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όταν είχα σε μετ’ εμέν

Ποντιακά με τον Θεοδοσιάδη ΚωνσταντίνοΠοντιακά με τον Θεοδοσιάδη Κωνσταντίνο

Στιχουργοί: Κώστας Θεοδοσιάδης

Συνθέτες: Κώστας Θεοδοσιάδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης


Όταν είχα σε μετ’ εμέν,
τα πόνια μ’ ελαρούσαν
Ατώρα ασ’ εχωρίγαμε,
απάν’ ι-μ’ όλια ερρούξαν

’Κι ξέρω, αρνί μ’, ντ’ εποίκες με
και για τ’ εσέν νουνίζω
Κρούγ’νε σο νου μ’ τα παλαιά,
καίγουμαι και βρουλίζω

Κάποτε εμείς εχ̌αίρουμες,
άμον δύο πουλόπα
Ατώρα όντες ελέπω σε,
δακρύζ’νε τ’ ομματόπα μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
ασ’από, από τότε (που), καθώς
ατώρατώρα
βρουλίζωφλέγομαι, καίγομαιbrûler
δακρύζ’νεδακρύζουν
ελέπωβλέπω
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
ερρούξανέπεσαν
εχ̌αίρουμεςχαιρόμασταν
εχωρίγαμεχωρίσαμε
καίγουμαικαίομαι
’κιδενουκί<οὐχί
κρούγ’νεχτυπούνε
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νουνίζωσκέφτομαι
όλιαόλα
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
πουλόπαπουλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr