Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εμέν μάνα ’κ’ εγέννεσεν

ΚιμιγιάνΚιμιγιάν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανασίδης, Μπάμπης Ιωακειμίδης


Εμέν μάνα ’κ’ εγέννεσεν,
εμέν κύρης ’κ’ εποίκεν
Εμέν κορώνα εξέρασεν
σα ποταμάκρι͜α εφέκεν
 
Τυρα̤ννισμένο ψ̌ην έχω
πονεμένον καρδίαν
Έσπρυνανε τα μαλλία μ’
ας σην τυρα̤ννισίαν
 
Εγώ με το παλιόν το τέρτ’
καμίαν ’κ’ εκοιμέθα
Πάντα γενία βάσανα!
Ντο να ’φτάω; Ευρέθα!
 
Μάνα, μη τυρα̤ννίεσαι
και για τ’ εμά τα πόνια
Το τυχερό μ’ αέτσ’ έτον
να υποφέρω χρόνι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
γενίακαινούριαyeni
εγέννεσενγέννησε
εμάδικά μου
εποίκενέκανε, έφτιαξεποιέω-ῶ
έσπρυνανεάσπρισαν
έτονήταν
ευρέθαβρέθηκα
εφέκενάφησε
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
κορώνα(ή κορόνα) κουρούνα, μτφ. προσφώνηση γυναίκας (για γυναίκα που χήρεψε), μτφ. καημένηκορώνη
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
ποταμάκρι͜αόχθες ποταμών
τέρτ’καημός, βάσανο, στενοχώρια (ονομ.)dert
τυρα̤ννίεσαιτυραννιέσαι, ταλαιπωριέσαι
τυρα̤ννισίαντυράννια, ταλαιπωρία
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr