Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παρχάρτς όντες χ̌ι͜ονίεται

ΚιμιγιάνΚιμιγιάν

Στιχουργοί: Ελένη Σιαμίδου, Παραδοσιακό, Χαράλαμπος Καβακίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανασίδης, Δημήτρης Κοτσογλανίδης


Παρχάρτς όντες χ̌ι͜ονίεται
ματούται το καρδόπο μ’
Κι εγώ πού κέσ’ θα λάσκουμαι
με το μικρόν τ’ αρνόπο μ’;
 
Χαμέλυνον, ανέφορε,
και ’κ’ επορώ να πάω
Ετσ̌άλωσαν τα γόνατα μ’
’κι ξέρω ντο να ευτάω
 
Ήλιος εβγαίν’ όντες γελάς
κι όντες κλαις βασιλεύει
κι όντες τερείς αφκά καικά
δεισών’ και σκοτεινεύει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αφκάκάτω
δεισών’καλύπτεται από ομίχληδεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
εβγαίν’βγαίνει
επορώμπορώ
ετσ̌άλωσανσάπισαν
ευτάωκάνω, φτιάχνετεεὐθειάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καρδόποκαρδούλα
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαιἀλάομαι/ηλάσκω
ματούταιματώνει
όντεςόταν
παρχάρτςορεινός τόπος θερινής βοσκής
τερείςκοιτάς
χ̌ι͜ονίεταιχιονίζεται
χαμέλυνονχαμήλωσε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr