Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εποίκες με κι ερρώστεσα

Ρεσιτάλ λύρας 2/9/88Ρεσιτάλ λύρας 2/9/88

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Σταύρος Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Στάθης Νικολαΐδης, Σταύρος Πετρίδης


Εποίκες με κι ερρώστεσα
κι έχασα την υγεία μ’
Θα καταρούμαι σε, πουλί μ’,
θα έ͜εις την αμαρτίαν

Η ψ̌η σ’ ευχαριστίεται
άμον ντο τυρα̤ννί͜εις με
Και παί͜εις με τ’ εμόν την εγάπ’,
πάντα θέλτς να κλαινί͜εις με

Άμον τ’ εμόν το καρδόπον,
εσύ ντο ’κ’ ινιανεύ’ς -ι,
’κι θα επορείς να ευρήκ’ς
όσον και ν’ αραεύ’ς -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύειςaramak
έ͜ειςέχεις
εγάπ’αγάπη
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
επορείςμπορείς
ερρώστεσααρρώστησα
ευρήκ’ςβρίσκεις
θέλτςθέλεις
ινιανεύ’ςπιστεύεις, εμπιστεύεσαιinanmak
’κ’δενουκί<οὐχί
καταρούμαικαταριέμαι
’κιδενουκί<οὐχί
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
παί͜ειςπαίζεις
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr