Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όντες ελέπω σε να τρέ͜εις

Και πάλι παράδοσηΚαι πάλι παράδοση

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Όντες ελέπω σε να τρέ͜εις
απέσ’ και σα χωράφι͜α,
τα δόντι͜α μ’ ακονώ ατα,
ευτάγ’ ατα ξυράφι͜α

Σο χωράφ’ απέσ’ έστεκα
αρ’ άμον χωμολέας
Ετάραζα κι εράευα
τσ’ εγάπ’ς τα μακελλέας

Γιατί ’κι αφήν’ σε η μάνα σ’
και να φεύ’ς ας σο γιάν’ ατ’ς;
Όντες έτον άμον εσέν
θ’ έτρωεν από ’πάν’ ατ’ς

Όντες έτον άμον εσέν
ορώτ’ ατεν ντ’ εποίν’νεν
Τα παλληκάρι͜α τη χωρί’
ξάι ήσυχα ’κ’ εφήν’νεν

Τ’ ομμάτι͜α σ’ πόζι͜α κι έμορφα,
ζινίχ̌ι͜α πλουμισμένα
και τ’ οφρύδι͜α σ’ καγκελωτά,
θαρρείς ζωγραφισμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
ατααυτά
ατεναυτήν
ατ’ςαυτής, της
αφήν’αφήνει
γιάν’πλάι, πλευρά yan
εγάπ’ςαγάπης
ελέπωβλέπω
έμορφαόμορφα
εποίν’νενέκανε, έφτιαχνε ποιέω-ῶ
εράευαέψαχνα, γύρευα aramak
έτονήταν
έτρωενέτρωγε
ευτάγ’κάνω/ει, φτιάχνω/ει εὐθειάζω
εφήν’νενάφηνε
ζινίχ̌ι͜αστολίδια ziynet/zīnet
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
μακελλέαςσκαπανιές, τσαπιές μάκελλος/μακέλλῃ (μία + κέλλω=κοψιμο μιάς κατευθυνσης, μιας πλευράς)
ξάικαθόλου
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
οφρύδι͜αφρύδια
’πάν’(απάν’) πάνω
πόζι͜αγκρίζα boz
τρέ͜ειςτρέχεις
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
φεύ’ςφεύγεις
χωμολέαςτο έντομο μυρμηκολέων χῶμα + λέων
χωρί’χωριού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr