Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σον κόσμον έρθα μαναχός

Ψυχής κατάθεση | Τραπεζούντα παντέμορφονΨυχής κατάθεση | Τραπεζούντα παντέμορφον

Στιχουργοί: Χρήστος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καραδίσογλου, Χαράλαμπος Παρχαρίδης


Σον κόσμον έρθα μαναχός
και μαναχός θα φεύω
Το χρήμαν ξάι ’κ’ εγάπεσα
τη χαράν αραεύω

Τα πόνια ντ’ έχω απέσ’ ση ψ̌η μ’
ευτάγ’ ατα στιχάκια
Κι ύστερα τραγωδώ ατα
να κλαίν’ καρίπ’κα ομμάτι͜α

Χάρε, όνταν θα παίρτς την ψ̌η μ’
μη δί’ς με πολλά πόνια
Χαράν ’κ’ εγνώρτσα ση ζωή μ’
ντ’ εδέβανε τα χρόνια

Σ’ εμόν το ξεροκέφαλον,
μάνα μ’, έτον γραμμένον
Τ’ έναν τ’ ομμάτι μ’ να γελά,
τ’ άλλο να έν’ κλαμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
ατααυτά
δί’ςδίνεις
εγάπεσααγάπησα
εγνώρτσαγνώρισα
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έρθαήρθα
έτονήταν
ευτάγ’κάνω/ει, φτιάχνω/ει εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρίπ’καμοναχικά, ερημικά garip/ġarīb
μαναχόςμοναχός, μόνος
ξάικαθόλου
ομμάτι͜αμάτια
όντανόταν
παίρτςπαίρνεις
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
τραγωδώτραγουδάω
φεύωφεύγω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr