Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μακρύν καϊτέ (Ηχογράφηση 1982)

Ψυχής κατάθεση | Τραπεζούντα παντέμορφονΨυχής κατάθεση | Τραπεζούντα παντέμορφον

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χαράλαμπος Παρχαρίδης, Χρήστος Παρχαρίδης


Νασάν εκείνον π’ αποθάν’ [ασ’χώρετον]
σον τόπον ντ’ εγεννέθεν [νέι]
[και -ν- αρ’] ’κ’ εφέκεν [πουλίκα μ’] και τα χώματα τ’
και -ν- αρ’ ’κ’ εξενιτεύτεν [νέι]

Ανάθεμα σε ασ’χώρετον [τρυγόνα μ’, νέι]
έρημον ξενιτείαν [νέι]
Ατσ̌ά εσύ ’κι θα γεράς; [τρυγόνα μ’, νέι]
[Και] ’Κι θ’ αποθάντς καμίαν; [νέι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάν’πεθαίνει
αποθάντςπεθάνεις
ασ’χώρετονασυγχώρητο
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
γεράςγερνάς
εγεννέθενγεννήθηκε
εξενιτεύτενξενιτεύτηκε
εφέκενάφησε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
νασάνχαρά σε
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr