Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άνθρωπε, ακατάστατε

Ψυχής κατάθεση | Τραπεζούντα παντέμορφονΨυχής κατάθεση | Τραπεζούντα παντέμορφον

Στιχουργοί: Χρήστος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χαράλαμπος Παρχαρίδης, Χρήστος Παρχαρίδης


Άνθρωπε, ακατάστατε
σον κόσμον π’ εγεννέθες
Όλια -ν- εδώκες άψιμον,
ορθόν τιδέν ’κ’ εφέκες

Τη γην πα όλιον θα κουρτάς
κι εσύ ξαν πεινασμένος
Ζαέρ επλάστες ση ζωήν
να είσαι αφορισμένος

Ατό -ν- ο νους ι-σ’ το μικρόν,
το ψιλοκαμωμένον
Κακόν μόνον εξέρ’ να ’φτάει
ατό τ’ αφορισμένον

Έναν ημέραν και μικρός
επέρα έναν βαλίτσαν
Έφυγα για την ξενιτει͜άν
κι εκλαίντσα τη μανίτσα μ’

Εδέβα μαύρα θάλασσας,
άγρι͜α, θολά ποτάμι͜α
Ο νους ι-μ’ έτονε οπίσ’
σην άχαρον τη μάνα μ’

Εκεί ση μαύρην ξενιτει͜άν
τ’ ακίλι μ’ πα θ’ εχάνα
Ούσνα θ’ εκλώσκουμ’νε οπίσ’
επέθανεν κι η μάνα μ’

♫

Τερέστε ατα, τερέστε ατα
το πέραν κιάν’ τ’ οξέας
Ατά πα μαρτυρούν ατο
ντο είμαι ξενιτέας

Εγώ είμαι εκείνο το πουλίν
δίχως μάναν και κύρην
Άμον εκείνο το καράβ’
ντο ’κ’ έχ̌’/χωρίς καραβοκύρην

Εγώ είμαι εκείνον το πουλίν
με τ’ άσπρα τα κανάτι͜α
Ντο κελαηδεί την άνοιξην
απέσ’ και σα τσ̌ακάτι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακίλιμυαλό akıl/ʿaḳl
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
ατάαυτά
ατααυτά
αφορισμένοναφορισμένο, αναθεματισμένο
άψιμονφωτιά
εγεννέθεςγεννήθηκες
εδέβα(για τόπο) πέρασα, διέσχισα (για χρόνο) πέρασα διαβαίνω
εδώκεςέδωσες
εκλαίντσαστενοχώρησα, έκανα κπ να κλάψει
εκλώσκουμ’νεγύριζα, επέστρεφα
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
επέθανενπέθανε
επέραπήρα
επλάστεςπλάστηκες, δημιουργήθηκες, εμφανίστηκες
έτονεήταν
εφέκεςάφησες
έχ̌’έχει
ζαέρπροφανώς, ξεκάθαρα zahir
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κανάτι͜αφτερά kanat
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
κουρτάςκαταπίνεις
ξανπάλι, ξανά
ξενιτέαςξενιτεμένος
όλιαόλα
οξέαςοξιές
οπίσ’πίσω
ούσναμέχρι που, έως ότου
παπάλι, επίσης, ακόμα
τερέστεκοιτάξτε (προστ.)
τιδέντίποτα
τσ̌ακάτι͜αφρέσκοι βλαστοί σπαρτών φυτών που φυτεύονται το φθινόπωρο ceğet
’φτάει(ευτάει) κάνει, φτιάχνει εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr