Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα δάκρυ͜α μ’ επουρπούριζαν

Και πάλι παράδοση

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Τα δάκρυ͜α μ’ επουρπούριζαν¹,
πουλί μ’, κι απ’ έναν-έναν
κι άμον τσ’ εγάπ’ς την εγκάλιαν
’κι σκουτουλίζ’ κανέναν

Τουμπουλίζω, τουμπουλίζω,
τ’ ομμάτι͜α σ’ ποδεδίζω
Τα έμορφα τα κορτσόπα
δάκω και τσιρμουλίζω

Ανάθεμα το σεβνταλούκ’
και -ν- όλιον το καλλίον!
Που ’κ’ εγροικά να ευτάει ατο
τρώει οξ̌ωκά το κρύον

Τουμπουλίζω, τουμπουλίζω,
τ’ ομμάτι͜α σ’ ποδεδίζω
Τα έμορφα τα κορτσόπα
δάκω και τσιρμουλίζω

Ν’ αηλί εκείν’ τον άνθρωπον
π’ ευτάει σεβντάδες δύο!
Τ’ έναν παίρ’ σ’ εγκαλιόπον ατ’
και τ’ άλλον τρώει ο κρύον

Τουμπουλίζω, τουμπουλίζω,
τ’ ομμάτι͜α σ’ ποδεδίζω
Τα έμορφα τα κορτσόπα
δάκω και τσιρμουλίζω
Τα έμορφα τα κορτσόπα
σπίγγω και τσιρμουλίζω

Τη νύχταν όντες τραγωδώ
όλα ’γνεφούν και σ’κούνταν
Αζώσταγα, ασ̌κέπαγα
σα πόρτας αφουκρούνταν

Τουμπουλίζω, τουμπουλίζω,
τ’ ομμάτι͜α σ’ ποδεδίζω
Τα έμορφα τα κορτσόπα
δάκω και τσιρμουλίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αζώσταγαμη ζωσμένα, αυτά που δεν έχουν φορέσει ζώνη ή δεν μεταφέρουν αντικείμενα κρεμασμένα πάνω τους ἀ- στερητικό + ζώννυμι
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
ασ̌κέπαγαασκέπαστα, μη επαρκώς ντυμένα
αφουκρούνταναφουγκράζονται
’γνεφούνξυπνούν
δάκωδαγκώνω
εγάπ’ςαγάπης
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εγκαλιόποναγκαλιά, αγκαλίτσα
εγροικάκαταλαβαίνει
εκείν’εκείνοι
έμορφαόμορφα
επουρπούριζανέριχναν τμηματικά, σκόρπιζαν
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
οξ̌ωκάέξω
παίρ’παίρνω/ει
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
σεβντάδεςέρωτες sevda/sevdā
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
σ’κούντανσηκώνονται
σκουτουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
σπίγγωσφίγγω
τουμπουλίζωπαίζω/χορεύω παιδάκι στα γόνατα
τραγωδώτραγουδάω
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
τσιρμουλίζωτσιμπώ uçurmak
Σημειώσεις
¹ Ορθότερη χρήση του αμετάβατου επουρπουρίουσαν=έπεφταν τμηματικά, σκορπίζονταν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr