Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η Παναΐα, ο Βαζελών’

Ψυχής κατάθεση | Τραπεζούντα παντέμορφονΨυχής κατάθεση | Τραπεζούντα παντέμορφον

Στιχουργοί: Χρήστος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χαράλαμπος Παρχαρίδης, Χρήστος Παρχαρίδης


Η Παναΐα, ο Βαζελών’
και -ν- ο Περιστερώτας
Ερρούξαν τα τουβάρι͜α τουν
κι επέμ’ναν δίχως πόρτας

Ατά είν’ έναν τρίγωνον
ση Μάτσ̌κας τα ραχ̌ία
Εκειάν’ ανθρώπ’ ’κι πορπατούν,
μόνον άγρι͜α θερία

Νασάν εμέν τον Πάρχαρον
π’ είδα -ν- όλια τα μέρι͜α
Εκεί π’ εζήν’ναν τ’ εμετέρ’,
ο πάππο μ’ κι ο πατέρα μ’

Τ’ οσπίτι͜α ακόμα στέκ’νε εκειάν’
ολόερα ’ς σ’ ελάτι͜α
Νουνίζω ατα και ’κ’ επορώ,
δά̤κρυ͜α τρέχ’νε ας σ’ ομμάτι͜α μ’

Ανθρώπ’ έρχουν ολόερα σ’,
γυναίκες και παιδία
Συντζ̌εύ’νε τα ποντιακά
ας σ’ όλια κι απ’ ολίγα

♫

Εκεί ση Μαύρην Θάλασσαν
έπιαμε νερόπον
Εκείνο έτονε γλυκύν
κι εδρόσισεν το ψ̌όπο μ’

Εσέν, ρίζα μ’, εγάπεσα
πατρίδα μ’, Τραπεζούντα
[Κι] αν ίσως λέγω ψέματα
τ’ ομμάτι͜α μ’ να στραβούνταν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατάαυτά
ατααυτά
γλυκύνγλυκιά/ό
εγάπεσααγάπησα
εζήν’νανζούσαν
είν’είναι (για πληθ.)
εκειάν’εκεί πάνω
ελάτι͜αέλατα
εμετέρ’δικοί μου/μας
επέμ’ναναπόμειναν
έπιαμεήπιαμε
επορώμπορώ
ερρούξανέπεσαν
έρχουνέρχονται
έτονεήταν
θερίαθεριά, θηρία
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
Μάτσ̌καςΜατσούκας
μέρι͜αμέρη
νασάνχαρά σε
νερόποννεράκι
νουνίζωσκέφτομαι
όλιαόλα
ολόεραολόγυρα
ομμάτι͜αμάτια
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
παιδίαπαιδιά
πορπατούνπερπατούν
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
ραχ̌ίαράχες, βουνά
’ς(ας) από
στέκ’νεστέκουν
στραβούντανστραβώνονται
συντζ̌εύ’νεομιλούνε
τουβάρι͜ατοίχοι duvar/dīvār
τουντους
τρέχ’νετρέχουν
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr