Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ατά τ’ ομμάτι͜α που ελέπ’

Ψυχής κατάθεση | Τραπεζούντα παντέμορφονΨυχής κατάθεση | Τραπεζούντα παντέμορφον

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χαράλαμπος Παρχαρίδης, Χρήστος Παρχαρίδης


Ατά τ’ ομμάτι͜α που ελέπ’
πώς να μη παλαλούται;
Πώς να μη ρούζ’ σα κρεβάτι͜α,
άλλο να μη λαρούται;

Θ’ αποθάνω ψεματικά
θα τερώ, πολλά κλαις με;
Τα μυστικά ντο είπα σε
θα τερώ, όλια λες με;

Θα βλαστημώ τη γενεά σ’,
αλάι μαλάι το σόι σ’
Έκαψεν και -ν- εμάντσεν με
το πιλεκλίν το πόι σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλάι μαλάιόλo/α μαζί, εξολοκλήρου alay malay
αποθάνωπεθαίνω
ατάαυτά
γενεάγενιά
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμάντσενμαύρισε/μουντζούρωσε από την καπνιά, κατέστρεψε, κατέκαψε μέχρι καπνιάς
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
παλαλούταιτρελαίνεται
πιλεκλίν(για χέρια) αυτό που έχει ωραίους/εύρωστους καρπούς bilekli (bilek=καρπός)
πόιύψος, μπόι boy
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
τερώκοιτώ
ψεματικάψεύτικα, στα ψέματα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr