Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χάρε, έπαρ’

Αέτσ’ γλεντούν οι ΠόντιοιΑέτσ’ γλεντούν οι Πόντιοι

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Κώστας Σιώπης

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιώπης, Φάνης Κουρουκλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Έκιτι πατρίδα μ’! Άγια τόπι͜α!

Ντο είδανε τ’ ομματόπα μου
όλια αναστορώ και κλαίγω
Είδαν τη γενοκτονίαν
τον ξεριζωμόν, μανίτσα μ’
[όι! όι! τον ξεριζωμόν]

Χάρε, έπαρ’, Χάρε έπαρ’
ψ̌ήα όσα θέλτς
Θέλετεν απάν’ σον κόσμον
πόντιους αγγέλτς

Το παράπονο μ’ τρανόν έν’
γιατρικόν ’κι παίρ’, μανίτσα μ’
Πώς εχαθάνε κι επήγαν
τσ̌άπαν τ’ εμετέρ’, μανίτσα μ’;
[όι! όι! τσ̌άπαν τ’ εμετέρ’]

Χάρε, έπαρ’, έπαρ’, Χάρε,
όσα θέλτς εσύ
Πού θα ευρήκ’ς αθώα ψ̌ήα
αδ’ απάν’ ση γην;

Ό,τι έζησα ατότε
κανείς να μη ζει, μανίτσα μ’
κι άλλος να μη χάν’ πατρίδαν
αδ’ απάν’ ση γην, μανίτσα μ’
[όι! όι! αδ’ απάν’ ση γην]

Χάρε, έπαρ’, Χάρε έπαρ’
ψ̌ήα όσα θέλτς
Θέλετεν εκεί σον κόσμον
πόντιους αγγέλτς

Χάρε, έπαρ’, Χάρε έπαρ’
ψ̌ήα όσα θέλτς
Θέλετεν εκεί σον κόσμον
πόντιους αγγέλτς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλτςαγγέλους
αδ’ απάν’εδώ πάνω
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
απάν’πάνω
έκιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικόhey gidi
εμετέρ’δικοί μου/μας
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
ευρήκ’ςβρίσκεις
θέλτςθέλεις
’κιδενουκί<οὐχί
όλιαόλα
ομματόπαματάκια
όσαόσες φορές
τόπι͜ατόποι, μέρη
τσ̌άπαντζάμπα, δωρεάν, μάταιαcaba/cabāˀ
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr